x

Valg i Realdanias valggruppe for ejerboliger

Pressemeddelelse 28. oktober 2021

Syv medlemmer blev valgt til Realdanias repræsentantskab, da foreningen i dag afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for ejerboliger.

Valget til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for ejerboliger blev i dag afholdt i foreningens lokaler på Jarmers Plads i København. 

Følgende syv medlemmer blev valgt til repræsentantskabet for en fireårig periode:

Allan Malskær, landsformand, cand.polit, Valby
Conny Wagner, selvstændig, Hellerup
Jane Fischer, fuldmægtig, Horsens
Kristian Koldtoft Jensen, projektchef, Beder
Majken Schultz, professor, International Research Fellow, Charlottenlund
Otto Bjørn Christiansen, direktør, Hørsholm
Rasmus Lund, direktør, cand.merc.jur., Svaneke

Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. 

Realdania bevilgede i 2020 i alt 940 mio. kr. til filantropiske indsatser og bidrager i øjeblikket til mere end 1.000 igangværende projekter. Fra foreningens start i år 2000 og frem til udgangen af 2020 har Realdania støttet omkring 4.300 projekter med mere end 20 mia. kr. 

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder, hvad enten man selv er ejer, eller man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.