x

ConTech Lab skal sætte Danmark i front på bæredygtigt byggeri

Pressemeddelelse 24. november 2021

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt. Det skal branchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab, bidrage til, og med nye bevillinger fra Industriens Fond og Realdania accelereres omstillingen nu yderligere.

Hvis Danmark skal nå i mål med de ambitiøse klimamål om reducering af CO2, spiller byggeriet en vigtig rolle, fordi branchen står for omkring 30% af de samlede udledninger. En af nøglerne til at mindske udledningerne og sikre et bæredygtigt byggeri er et øget fokus på digitalisering og teknologi. Det mener Industriens Fond og Realdania, der netop har bevilliget yderligere 30 mio. kr. til at gøre ConTech Lab til en fast del af byggeriet. 

Digitalisering skal øge konkurrenceevnen

En øget digitalisering er dog ikke kun grundlaget for at sikre en bæredygtig byggebranche, det er også et afgørende skridt i at kunne styrke byggeriets konkurrenceevne og derigennem øget produktiviteten, så de enkelte virksomheder og branchen som helhed kan fremtidssikres.

Byggeriet står som branche overfor en stor opgave med at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Her er den digitale omstilling central.

Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i Industriens Fond

”Byggeriet står som branche overfor en stor opgave med at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Her er den digitale omstilling central. Hvis vi skal øge både produktivitet og bæredygtighed, så er det helt afgørende, at vi får udbredt gode digitale værktøjer til gavn for de mange små og mellemstore virksomheder i byggebranchen. Med ConTech Labs anvendelsesbaserede tilgang afprøver vi ny teknologi og digitale arbejdsmetoder i praksis. Herefter omsættes erfaringerne til skalerbare løsninger, der gavner hele branchen – især de lidt mindre virksomheder, der måske ikke selv har ressourcerne til at digitalisere, tage risici og omstille forretningen på egen hånd,” fortæller Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond.

Digitalisering er fundamentet for fremtidens bæredygtige byggeri

ConTech Lab har i sit første år allerede skabt de første stærke resultater med en bred involvering af byggeriets virksomheder. Med den ekstra støtte fra Industriens Find og den filantropiske forening Realdania skal grundlaget nu skabes for, at den danske byggebranche kan blive frontløber indenfor fremtidens byggeri og samle branchen om fælles, grønne løsninger.

Vi skal tænke smartere og udnytte digitaliseringen til at sikre bæredygtighed, kvalitet og mere værdi.

Lennie Clausen, programchef i Realdania
”Der er et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i byggeriet gennem øget anvendelse af digitale værktøjer i byggeprocessen. Vi skal tænke smartere og udnytte digitaliseringen til at sikre bæredygtighed, kvalitet og mere værdi. Her kan ConTech Lab spille en vigtig rolle ved at samle byggeriets aktører og afprøve nye teknologier og løsninger og sikre læring bredt i byggebranchen, ikke mindst blandt byggeriets mange små og mellemstore virksomheder,” fortæller Lennie Clausen, programchef i Realdania.  

Momentum skal rykke branchen

I spidsen for arbejdet med ConTech Lab i Danmark står Molio, og her ser man frem til – igennem praksisnære projekter i tæt samarbejde med virksomheder fra hele byggebranchen – endelig at få nedbrudt de barrierer, der har stået i vejen for at skabe en digital og fremtidssikret byggebranche.

Vi kan se, at der er en kæmpe efterspørgsel på de digitale løsninger, der fungerer i praksis, fordi der har manglet én samlet indsats på tværs af branchens værdikæde.

Christina Hvid, administrerende direktør for Molio

”Vi kan se, at der er en kæmpe efterspørgsel på de digitale løsninger, der fungerer i praksis, fordi der har manglet én samlet indsats på tværs af branchens værdikæde. Der har vi nu skabt momentum, og vores vision er helt klart, at vi kommer til at accelerere udviklingen markant, så vi kan få indfriet det enorme potentiale og så den danske byggebranche bliver én, resten af verden kigger efter for de gode løsninger,” fortæller Christina Hvid, der er administrerende direktør for Molio.