x

Forskere sætter fokus på boligorganisationen som strategisk byudvikler

Nyhed 25. november 2021

Hvordan kan boligorganisationer agere strategiske byudviklere, så det bidrager til, at almene boligområder i højere grad bliver en del af byen omkring? Det vil en gruppe forskere fra Aalborg Universitet nu undersøge i forskningsprojektet ’Fremtidens Boligorganisation: hvordan kan boligorganisationer skabe bæredygtige byområder?

De aktuelle udfordringer i udsatte boligområder har gjort det klart, at boligorganisationer er nødt til at spille en mere aktiv og strategisk rolle i udviklingen af de almene boligområder. Boligorganisationerne er i højere grad end tidligere nødt til at tænke strategisk og samarbejde med kommuner og private aktører om at løse byens udfordringer.

Lektor i strategisk byplanlægning, Kristian Olesen, fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, er leder forskningsprojektet, og fremhæver, at der er et behov for mere viden om, hvordan boligorganisationer kan navigere i deres nye virkelighed uden at give køb på deres identitet.

- Boligorganisationens identitet er i høj grad knyttet op på velfærdsstaten og dennes mål om at sikre tidssvarende boliger til en overkommelig pris. Den identitet kan komme under pres i samarbejdet med kommune og private aktører, og udfordringerne i udviklingen af almene boligområder kan spænde i alt fra interessekonflikter og faglige uenigheder til dybe ideologiske modsætninger, siger han.

Det kan eksempelvis være forskellige syn på, hvordan udsatte boligområder rent fysisk udvikles bedst, og hvordan der kan opnås et mere balanceret socialt mix.

Samarbejde på tværs af landet 

Formålet med projektet er at opsamle de gode erfaringer med strategiske samarbejder, som nogle boligorganisationer, kommuner og private aktører allerede har gjort sig. Projektet tager udgangspunkt i fire cases:  Kildeparken i Aalborg Kommune v. Himmerland Boligforening, Tingbjerg i Københavns Kommune v. SAB/KAB, Ringparken i Slagelse Kommune v. FOB og Stengårdsvej i Esbjerg Kommune v. Boligforeningen Ungdomsbo

I de fire cases vil projektet afdække boligorganisationens strategiske rolle i omdannelsen af det almene boligområde, bl.a. igennem et ph.d.-projekt

Himmerlands Boligforening, der er en af boligorganisationerne i projektet, kan tydeligt mærke, hvordan dens rolle som boligorganisation har ændret sig. De var derfor ikke i tvivl om, at de ønskede at være en del af projektet. Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening siger:

- Når vi udvikler projekter, har vi mange samarbejdspartnere som kommunen, erhvervslivet, foreningslivet og det omkringliggende civilsamfund. Her skal vi som boligorganisation være med til at sikre en positiv udvikling i et område, og det oplever vi også sker. Vi har arbejdet sammen med AAU i flere forskningsprojekter og ved, at vi hver gang får ny viden og erfaringer med.

Astrid Bruus Thomsen, programchef i foreningen Realdania, der er med til at finansiere projektet, supplerer:

- Den almene boligsektor er en vigtig brik i den strategiske udvikling af vores byer. Det bliver rigtig spændende at få afdækket erfaringerne fra de senere års målrettede arbejde med udviklingen af udsatte boligområder, hvor sektoren i særdeleshed bidrager aktivt i udviklingen af gode byer og velfungerende boligområder. Det er viden, der generelt er væsentligt at bringe i spil i samspillet mellem den almene boligsektor og de offentlige og private aktører. 

Udover Realdania støtter også Landsbyggefonden AAU projektet og sekretariatschef Birger R. Kristensen fra Landsbyggefonden tilføjer afsluttende:

- Boligorganisationerne spiller en stadig mere aktiv og strategisk funderet rolle, når de almene boligområder indgår i den fælles bystrategiske udvikling. Denne rolle stiller nye og anderledes krav til samarbejdsformer – og til måden at tænke sig selv som boligorganisation på. Det er derfor med tilfredshed, at Landsbyggefonden kan støtte dette vigtige forskningsprojekt, der skal frembringe viden til at klæde boligorganisationerne på til at indtage denne rolle.

Om projektet 

Forskningsprojektet Fremtidens Boligorganisation: hvordan kan boligorganisationer skabe bæredygtige byområder? er støttet af den filantropiske forening Realdania og Landsbyggefonden. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Planlægning og BUILD på Aalborg Universitet.

Forskningsprojektet løber frem til udgangen af 2024, og projektets delresultater vil løbende blive formidlet af Aalborg Universitet i samarbejde med foreningen Realdania og Landsbyggefonden.

Projektpartnere

Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
BUILD, Aalborg Universitet
Aalborg Kommune
Himmerland Boligforening
Københavns Kommune
KAB
Slagelse Kommune
FOB
Esbjerg Kommune
Boligforeningen Ungdomsbo
Brabrand Boligforening