x

Landsbyklynge bygger nyt mødested til hele Mols og Helgenæs

Pressemeddelelse 10. november 2021

Et stort hold frivillige har i flere år arbejdet på at realisere et mødested for landsbyboere på tværs af Mols og Helgenæs. Den fælles indsats bærer nu frugt, og byggeriet af Molsværket går i gang.

Et stærkt bånd mellem landsbyer, der ligger geografisk tæt på hinanden kan løfte et område og vende en udvikling. Det er landsbyklyngen Mols i Udvikling, der består af 24 landsbyer, et mønstereksempel på. Molsværket bliver hele lokalområdets mødested, og det kommende byggeri viser, at landsbyer der samarbejder, kan udrette store ting. Både lokalbefolkning og turister vil få gavn af Molsværket – første spadestik til byggeriet blev markeret lokalt den 5. november.

Fællesskab giver livskvalitet


"Mols i Udvikling er et fremragende eksempel på, hvad landsbyer kan udrette når de står sammen. De frivillige går forrest og viser os, hvordan samarbejde på tværs af landsbyer kan gøre en reel forskel til gavn for fællesskab og livskvalitet. Molsværket kommer til at spille en vigtig rolle i mange menneskers hverdag, og vi er glade for at støtte de mange frivillige, og et byggeri som kan inspirere andre landsbyklynger," siger projektchef Simon Harboe fra den filantropiske forening Realdania. 

Livet på landet er under forandring, og det er vigtigt, at det stadig er muligt at leve aktive liv i landsbyerne. Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har i alt støttet etableringen af 29 landsbyklynger over hele Danmark. Formålet har været at forbinde, forny og styrke de lokale fællesskaber på tværs af landsbyerne for at sikre, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og besøge områderne uden for de større byer. 

”Molsværket er meget stærkt eksempel på, hvordan man kan styrke livet på landet. Borgerne vil deles om et moderne og engagerende mødested, som rummer aktiviteter og fællesskaber på kryds og tværs. Det kan styrke livskvaliteten i alle aldre og samfundslag. Involvering af et stort antal lokale frivillige ligger forud for husets tilblivelse, som fremover bliver et vigtigt tiltag i at gøre området attraktivt for nye beboere,” siger udviklingskonsulent Ola Mattsson fra Lokale og Anlægsfonden. 

Molsværket er desuden støttet af blandt andet Syddjurs Kommune, Nordea-fonden samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Flere funktioner samlet på færre kvadratmeter


Landsbyklynger er ikke en mirakelkur, der virker alle steder – men i forlængelse af samarbejdet på Mols har lokalsamfundet fundet en vej til mere fællesskab samlet på færre kvadratmeter. Samtidig kommer landsbyklyngen til at dele driftsomkostninger, når flere aktiviteter er samlet ét sted. Molsværket vil ganske enkelt samle, forbedre og optimere udnyttelsen af de fysiske rammer – f.eks. i form af børnehus og faciliteter til skole, idræt, madfællesskaber, kirke og kultur:

”I arbejdet med Molsværket er vi blevet meget bevidste om, hvad vi som landsbyklynge kan og vil - og udover byggeprojektet har vi fundet sammen i nye fællesskaber på tværs af geografi, alder og politiske skel. Der er nu tættere kontakt mellem beboere og kommune, og klyngesamarbejdet har klart sat gang i en positiv lokal udvikling – blandt andet oplever Mols og Helgenæs øget bosætning i disse år. Vi er meget glade for, at vores fælles vision om et mødested nu bliver til fysisk virkelighed i form af Molsværket,” siger Grith Mortensen, formand for Mols i Udvikling.

Molsværket står efter planen færdigt i 2023. Lokale og Anlægsfonden og Realdania støtter desuden udviklingen af ni andre fysiske mødesteder i landsbyklynger landet over.
Molsværket bliver opført i forbindelse med Molshallen og Molsskolen i landsbyen Knebel – et mødested med børnehus, idrætsfaciliteter, fælleskøkken, multifunktionelle rum, kontorpladser, præstekontor, hyggekroge og udearealer. 

Finansieringen af byggeriet bygger på et bredt samarbejde mellem kommune, lokale kræfter og store nationale fonde samt andre bidragydere: 

Syddjurs Kommune 
Lokale og Anlægsfonden
Foreningen Realdania 
Nordea-fonden
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Tved Sparekasses Fond
LAG Djursland 
Lokale borgere, virksomheder og mindre fonde 
NRGIs Værdipulje