x

Ny formand brænder for det byggede miljø og foreningslivet

Pressemeddelelse 17. september 2021

Lars Krarup er nyvalgt bestyrelsesformand i Realdania, og han glæder sig til at stå i spidsen for arbejdet i vores bestyrelse. Vi har spurgt Lars, hvad hans forventninger er til rollen, til foreningens fremtid og til hans første år som formand.

Hvorfor vil du gerne være formand for Realdanias bestyrelse?
Jeg har været med i bestyrelsen i otte år og kender foreningen ret godt allerede. Jeg synes, Realdania gør en mærkbar, positiv forskel på rigtig mange niveauer i samfundet. Fra det lille projekt drevet af lokale ildsjæle, der hver dag gør en forskel i et lokalområde, og hvor effekten af Realdanias støtte ses og mærkes hurtigt. Til andre mere langsigtede indsatser, der skal hjælpe med at løse nogle meget svære problemstillinger. Det kan f.eks. være mere bæredygtighed i byggeriet, et bedre indeklima i landets skoler eller at sikre vores kystbyer mod stigende havvand.

Der er altså projekter, der hurtigt gør en forskel og skaber glæde og livskvalitet, mens andre indsatser er det lange seje træk. Begge niveauer – og alt det midt imellem – er vigtige. Og jeg er utrolig glad for bredden i Realdanias arbejde med det byggede miljø.

Jeg har som borgmester i Herning gennem mange år selv oplevet, hvor stor en betydning udviklingen af de fysiske rammer kan have for de mennesker, der bor i byen og i området. For deres hverdag og deres liv. Jeg har også set, hvordan en positiv udvikling i en større eller mindre by kan være med til at løfte et helt område. Med de rigtige strategiske træk kan man skabe sammenhængskraft og fællesskaber. Jeg har altid haft fokus på mennesker og muligheder – det vil jeg også have som bestyrelsesformand i Realdania.

Hvordan ser du på udviklingen af Realdania som forening?
Jeg har fået foreningslivet ind i kroppen fra barnsben, og det har altid haft en central plads i mit liv. Jeg ser det som en kæmpe styrke og som noget ganske særligt, at Realdanias arbejde hviler på en opbakning fra 170.000 medlemmer rundt omkring i hele Danmark. 

Jeg har som bestyrelsesmedlem selv været med til at beslutte, hvordan vi i de kommende år vil arbejde videre med vores aktiviteter som forening. Vi ønsker at give vores medlemmer endnu flere oplevelser og mere information om, hvad der rører sig i det byggede miljø, og hvordan Realdania arbejder med det. 

Vi har også som mål at engagere medlemmerne endnu mere i vores aktiviteter. Men vi respekterer også, at de ønsker at engagere sig på mange forskellige måder. Nogle kommer til rigtig mange af vores arrangementer, nogle bliver valgt ind i vores repræsentantskab og andre deltager mere ad hoc og en gang imellem i et arrangement – eller følger måske bare med i nyhedsbrevet. Ligesom i alle andre foreninger er der mange måder at være medlem på, og det skal vi forsøge at matche med vores medlemsaktiviteter. Det er også et arbejde, jeg glæder mig rigtig meget til.

Hvad forventer du kommer til at fylde meget i dit første år som bestyrelsesformand?
Jeg tror, at et godt og sikkert bud er: Bæredygtighed. Vi arbejder i Realdania med bæredygtighed i bred forstand og har fokus på både den sociale, økonomiske, klimamæssige og kulturelle bæredygtighed. 

Bæredygtighed er i dag en rød tråd i det meste af det filantropiske arbejde. Vi har masser af konkrete indsatser, der bidrager til den dagsorden. F.eks. støtter vi landets kommuner i at lave klimahandlingsplaner, så de i 2050 er klimaneutrale og klimarobuste. Vi forsøger også at vise vejen i forhold til genbrug af historiske bygninger og bygningskulturen – så vi ikke altid skal bygge nyt og dermed belaste klimaet. Samtidig har vores bygningskultur en kulturel og historisk betydning for både mennesker og steder. Derfor er det også kulturelt bæredygtigt at bevare dem og bruge dem til nye formål.

Bæredygtighed er i år blevet et fast kriterium, når Realdania giver støtte til bygge- eller renoveringsprojekter. Det betyder, at vi stiller nogle klimakrav, for at man kan få støtte – præcis som vi gør med andre faktorer som økonomi og kvalitet. Også når vi investerer vores formue har Realdania i disse år fokus på hele tiden at prøve at komme i en grønnere retning.

Det er vel nok den allervigtigste dagsorden i disse år. Og FN’s seneste klimarapport viser jo med al tydelighed, at det haster med at få reduceret den globale udledning af drivhusgasser. Også mere end vi troede før. For Realdania er det vigtigt, at vi bidrager de steder og med de indsatser, hvor vi kan skabe størst effekt – og hvor flest muligt kan lære noget af indsatserne.

Når alt det er sagt, så er det altid tidskrævende at få et nyt job – og det er der jo på en måde tale om her. Så jeg kommer også til at bruge en del tid på at sætte mig endnu mere ind i foreningens arbejde og i de mere end 4.000 filantropiske projekter, Realdania har støttet siden år 2000. Det er alt sammen også noget, jeg glæder mig rigtig meget til.