x

Mændene på Møltrup Optagelseshjem får ny multisal til fællesskab og fritidsaktiviteter

Pressemeddelelse 27. januar 2022

Møltrup Optagelseshjem fungerer som midlertidig bopæl og fællesskab for socialt udsatte mænd. En ny multisal giver beboerne endnu bedre rammer for mere lokalt fællesskab og muligheder for f.eks. motion i hverdagen. Ambitionen er, at også lokale foreninger vil gøre brug af den nye tilbygning.

I nærheden af Vildbjerg, lidt vest for Herning, ligger en gammel, hvidkalket herregård fra 1700-tallet. Herregården er i dag hjem for en gruppe socialt udsatte mænd, som ønsker en ny start.

På Møltrup indgår man i et arbejdsfællesskab omkring f.eks. værksteder, landbrug og en gårdbutik, men beboerne og Møltrups forstander har længe savnet bedre plads til fritidsaktiviteter og de mange årlige events, hvor der kommer flere hundrede mennesker. Dét får de med en ny multisal, et forsamlingsrum, køkken og multiværksted, der med sine åbne funktioner og arkitektur inviterer til aktivitet og fritidsfællesskab. Multisalen er koblet på den hvidkalkede herregård som en ekstra længe.

Arkitektur har stor betydning for menneskers trivsel – og vi har i samarbejde med arkitekter og rådgivere fået skabt en bygning, der understøtter fællesskabet i hverdagen.

Ebbe Larsen Forstander på Møltrup Optagelseshjem


”Vi har i mange år drømt om mere plads til fritidsaktiviteter. Arkitektur har stor betydning for menneskers trivsel – og vi har i samarbejde med arkitekter og rådgivere fået skabt en bygning, der understøtter fællesskabet i hverdagen. Tilbygningen har plads til idræt, motion, værkstedssysler og kulturelle oplevelser, men her er også køkken til fælles madlavning. Vi håber, at tilbygningen, som vi kalder et leverum, kan danne ramme om et væld af begivenheder, hvor Møltrups beboere og folk fra lokalsamfundet mødes, og på den måde give beboerne mod og overskud til at vende tilbage til samfundet,” siger Ebbe Larsen, forstander på Møltrup Optagelseshjem.

Multisalen er støttet af Støttefond for Møltrup Optagelseshjem, Herning Kommune, den filantropiske forening Realdania samt forskellige private bidragydere. Tilbygningen er tegnet af AART Architects, som undervejs i projektet flyttede ind på Møltrup for at blive klogere på opgaven. C. C. Contractor har stået for selve byggeriet, som indvies den 27. januar.

Møltrup Optagelseshjem er et unikt socialt projekt, og jeg er sikker på, at multisalen er med til at skabe endnu mere helstøbte, sunde og trygge rammer.

Dorte West Borgmester i Herning Kommune


”Det er dejligt, at beboerne på Møltrup Optagelseshjem nu kan tage den nye, flotte multisal i brug. Møltrup Optagelseshjem er et unikt socialt projekt, og jeg er sikker på, at multisalen er med til at skabe endnu mere helstøbte, sunde og trygge rammer. Ligeledes vil lokalsamfundet få glæde af både sportslige og kulturelle arrangementer i den nye multisal,” siger Dorte West, borgmester i Herning Kommune.

Den nye multisal understøtter den gode forbindelse fra Møltrup til lokalsamfundet. Multisalen kan dels bruges i forbindelse med de markeder og kulturarrangementer, som Møltrup Optagelseshjem er kendt for at lægge hus til lokalt – dels til nye aktiviteter, der involverer folk fra området:

”Multisalen på Møltrup giver nyt liv til en smuk historisk bygning. Den nye længe styrker rammerne om fællesskabet på Møltrup – og samtidig får beboerne mere plads til motion og socialt samvær. Vi er glade for at understøtte projektet og på den måde styrke den enkelte og fællesskabet – ikke kun den relation, der er mellem beboerne, men også den eksisterende forbindelse til lokalsamfundet, hvor arrangementerne på Møltrup spiller en vigtig rolle i hverdagslivet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.