x

Stærkt bud på fremtidens Kongens Lyngby

Pressemeddelelse 29. marts 2022

Tre hold har siden efteråret arbejdet på at skabe hver deres plan for et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. Konkurrencen er sat i værk af Lyngby-Taarbæk Kommune, og målet er at realisere den vision for byen, som kommunalbestyrelsen vedtog i sommeren 2021. De tre teams har afleveret hver deres bud på en plan for byudvikling med tegninger og strategi, og nu har et bedømmelsesudvalg truffet afgørelse. Foreningen Realdania har støttet forberedelsen af planarbejdet.

Bedømmelsesudvalget har udpeget Team SLA’s udviklingsplan som stærkeste forslag. Teamets vision er at gøre livet rigere i Kongens Lyngby Centrum: Blande nyt og gammelt, handelsliv og byliv, stille lommer og aktive byrum, som fletter sammen til et varieret, grønt og levende centrum. Teamet arbejder med at invitere den allerede etablerede natur ind i byen. Team SLA består af SLA, Transform, Valentin Trafik, Dines Jørgensen og Pej Gruppen, og holdet foreslår et grønnere centrum for at fremtidssikre bymidten mod klimaforandringerne, øge biodiversiteten og gøre centrum mere oplevelsesrigt, sanseligt og varieret. Man vil indfri den politiske vision og borgernes drømme, bringe byen på forkant med fremtiden og gøre den attraktiv for kommende generationer. 

Bedømmelsesudvalget pointerer, at der er vigtig inspiration at hente i flere af de udarbejdede forslag, som skal indgå i den videre bearbejdning af SLA’s vinderforslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Byudviklingskonkurrencen er en del af en længere proces om udviklingen af fremtidens Kongens Lyngby Centrum.

Med en afgørelse i hus, er det nu tid til at invitere omverdenen med ind i maskinrummet. Det sker ved at kommunen i april måned udstiller alle tre forslag i Lyngby Storcenter og inviterer alle til at give deres synspunkter på de mange idéer. På kommunens hjemmeside er det også muligt at se de tre forslag, og kommentere på dem på en digital opslagstavle. Senere bliver det op til kommunalbestyrelsen at afgøre den videre proces for byudviklingen frem mod 2030.  

Forslag med ambitioner om et grønt og levende centrum

Selvom det ikke er alle forslag fra SLA, som bedømmelsesudvalget ser som realistiske eller ønskværdige at gennemføre, fremhæver bedømmelsesudvalget Team SLA for deres overbevisende og meget gennemarbejdede skitseforslag til udformning af Klampenborgvej, Kanalparken og vestsiden af Lyngby Rådhus. Forslagene til byrumsprojekter og grønne områder rammer meget fint ønskerne om et grønnere centrum og de rammer for bevægelse og byliv, der ønskes i disse områder. Grundlaget for udviklingen skal ifølge SLA skabes ved dialog mellem kommune, borgere, forsyning, investorer, foreningsliv og tværfaglige rådgivere.

Mette Skjold, partner i SLA: ”Vi er meget glade og stolte over at vinde parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum, og vi glæder os til at udvikle vores vinderforslag i tæt samarbejde med borgere, grundejere, interessenter og politikere. Vi ser frem til at skabe en samlet udviklingsplan for centrum såvel som en række fleksible byrum på Klampenborgvej, i Kanalparken og de andre byrum og grønne områder, der vil gøre Kongens Lyngby Centrum til en endnu mere levende, grøn og bæredygtig handelsby. Og som vil skabe optimale forhold for alle Kongens Lyngbys mange former for liv – fra centrums handelsliv, byliv og boligliv til hele områdets rige dyre- og planteliv.” 

Sofia Osmani, borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune: ”Forslaget fra Team SLA giver os rigtig mange gode bud på fremtidens Kongens Lyngby. Deres plan viser, hvordan vi kan bygge videre på det Lyngby vi kender og samtidig skabe en stærk sammenhæng mellem vores by og de grønne områder. Selvom vi naturligvis ikke ser planen realiseret i sin helhed i dens nuværende form, så er jeg sikker på, at den sammen med idéer fra de øvrige forslag og input i den kommende høring, kan bringe os tættere på en samlet plan, der sikrer et fortsat stærkt Lyngby centrum med nye typer af oplevelser til glæde for både borgere og erhverv. ”

Mikkel Suell Henriques, projektchef i den filantropiske forening Realdania: ”Over de kommende år sker der store forandringer i Kongens Lyngby centrum. De store investeringer er en god anledning til at træffe beslutninger om en fortsat grøn og bæredygtig udvikling af byen, og vi er derfor rigtig glade for at have været en del af processen. Med Team SLA får kommunen en god samarbejdspartner til det videre arbejde med at udvikle byen til gavn for fremtidens brugere og borgere.” 

Fakta

Tre tværfaglige teams, ført an af Tegnestuen Vandkunsten, LYTT Architecture og SLA, har siden efteråret 2021 arbejdet med hver deres forslag til en plan for byudviklingen i Kongens Lyngby Centrum. Den 28. marts 2022 blev vinderne kåret. Deres plan skal indgå i arbejdet med at lave en udviklingsplan for fremtidens Kongens Lyngby Centrum. Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om det videre forløb.

Realdania har støttet forberedelsesarbejdet med 1,8 mio. kr.

De tre forslag til byudviklingsplaner er blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg, som bestod af to fagdommere, seks medlemmer af kommunalbestyrelsen og en repræsentant fra Realdania.

I sommeren 2021 vedtog en enig kommunalbestyrelse en vision under overskriften ”Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum”.

Vision for Kongens Lyngby Centrum