x

Erfaren sekretariatschef skal styrke klima og fysisk planlægning

Nyhed 31. marts 2022


Britt Vorgod Pedersen bliver ny sekretariatschef for Plan22+, forankret hos Dansk Byplanlaboratorium. Hun begynder i jobbet den 1. maj.

Plan22+ er et nyt partnerskab mellem Realdania og Bolig- og Planstyrelsen. Indsatsen skal styrke den klimaorienterede planlægning i byer og landområder. Konkret ved at understøtte kommunernes arbejde med klima i de kommende planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner. 

Plan22+ løber frem til 2027 og er lige nu i opstartsfasen. At få udfyldt sekretariatschefens ”stol” er et af de første skridt i at rulle indsatsen i gang for alvor.  

Britt Vorgod Pedersen er civilingeniør og kommer med solid ledelseserfaring inden for byplanlægning fra blandt andet Gladsaxe Kommune og Miljøministeriet. 

Hun har et stærkt fagligt engagement og brænder for bæredygtig byudvikling og grøn omstilling: ”Danmarks by- og landområder er meget forskellige og med vidt forskellige vilkår. Der vil være mange veje til at nå målet og få styrket klimaorienteringen i kommunernes fysiske planlægning, så den både udstikker retningen for at reducere udledningerne, og samtidig skaber gode rammer for by- og landområder af høj kvalitet. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat om udfordringen sammen med kommunerne og de mange forskellige aktører og interessenter, som dét her felt omfatter.” 

”Vi er i partnerskabet rigtig glade for, at Britt skal lede indsatsen. Der er tale om en kompleks og stærkt udviklingsorienteret indsats, hvor ny viden skal opbygges og vi i samarbejde med kommunerne skal udvikle nye redskaber baseret på pilotprojekter, som kan bidrage til ambitiøse plangrundlag. Det kalder på en erfaren og garvet planlægger med dyb forståelse for kommunernes vilkår, og her er Britt den helt rigtige. Vi glæder os meget til samarbejdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, formand for Plan 22+s styregruppe og programchef i Realdania. 

Om Plan22+  

Indsatsen er organiseret som et partnerskab mellem Bolig- og Planstyrelsen og Realdania. Sekretariatet er forankret i Dansk Byplanlaboratorium i en selvstændig enhed, der udvikler og implementerer indsatsen. 

Realdania har afsat 38 mio. kr. til indsatsen, og den løber fra 2022 til 2027.