x

Brandtest skal bane vejen for mere træ og biogene materialer i etagebyggeri

Pressemeddelelse 28. april 2022

Brandkrav udgør i dag en væsentlig barriere for at skrue op for brugen af træ og andre biobaserede materialer som bærende konstruktioner i etagebyggeri. Det skal et nyt projekt, støttet af Realdania og GI, lave om på. 10 fuldskala brandprøvninger skal sikre ny dokumentation og bane vejen for, at det store CO2-potentiale i biogene materialer bliver til en realitet i flere etagebyggerier.

Når der i dag opføres etagebyggeri, vil skelettet og de bærende konstruktioner stort set altid være lavet af beton. Et klassisk, men også meget CO2-tungt materiale. 

Derfor er der stor fokus på mulighederne i at bruge træ og andre biogene materialer som bærende konstruktion. Også når der skal bygges i flere etager. Men de nuværende brandregler spænder ben for at bygge højt med udgangspunkt i træ og andre biogene materialer. 

Der findes nemlig meget få biobaserede konstruktionstyper og materialesammensætninger, som er dokumenterede ift. brand. Og derfor bliver de ofte valgt fra – til fordel for materialer med større klimabelastning.

Det vil en række aktører i byggeriet nu lave om på. Med udgangspunkt i 10 fuldskala brandprøvninger skal der ny dokumentation på bordet. Dokumentation, som viser brandmodstandsevnen for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering.

Brand må ikke blive en showstopper

Projektet, som har fået titlen Wood:UpHigh, gennemføres med støtte fra den filantropiske forening Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Selve brandprøvningen og den efterfølgende dokumentation udføres af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO. Hos DBI er projektet en del af en strategisk indsats for mere biobaseret og cirkulært byggeri, som ledes af Christian Fundby Schou:

”Vi oplever et øget fokus på bæredygtige byggevarer i byggeriet. Det vil vi i DBI gerne understøtte ved at inspirere industrien til at se brand som et designparameter og ikke en showstopper. Projektet er særdeles vigtigt, fordi vi har gode forudsætninger for at løfte vidensniveauet på en måde, som branchen og industrien ikke vil kunne løfte på egen hånd,” siger Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development i DBI.

Fremtidens byggeri er biobaseret

I Realdania ser projektchef Stig Hessellund de biogene materialer som en vigtig udvidelse af den værktøjskasse, som skal bringes i spil på vejen frem mod mere bæredygtigt byggeri:

”Hvis vi skal øge brugen af biogene materialer i byggeriet, er det helt nødvendigt at få styr på udfordringerne og usikkerhederne – også dem, der er knyttet til brandforholdene. Lykkes vi med at reducere klimaaftrykket fra både de bærende konstruktioner, overfladerne og isoleringen, tager vi et stort og bæredygtigt skridt for byggeriet. Derfor håber jeg, at vi med dette projekt kan skabe den nødvendige dokumentation for brandsikkerheden. Og muliggøre brugen af biogene materialer – også når vi bygger i højden,” siger Stig Hessellund. 

I Grundejernes Investeringsfond mener udviklingschef Søren Meyer, at det skal være let at vælge byggevarer med det laveste CO2-aftryk til fremtidens renoveringsprojekter:
 
”Derfor vil projektet også undersøge, hvordan disse materialer kan indgå i byggeprojekter i den eksisterende bygningsmasse. Vi håber selvfølgelig, at vi kan give rådgiverne en større pallette af byggevarer at vælge imellem, når de projekterer renoveringer, og at det kan fremme den bæredygtige udvikling i renovering,” siger Søren Meyer. 

Brandtest bliver til gratis eksempelkatalog

Med udgangspunkt i brandprøvningerne skal projektet munde ud i et uvildigt eksempelkatalog, hvor branchen kan finde dokumenterede løsninger til både nybyg og renoveringer. Kataloget skal være gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører. 

Derudover etableres en faglig bred følgegruppe til projektet, som skal være med til at sikre en høj kvalitet og objektivitet i materialet. Håbet er også, at følgegruppen kan bidrage til, at resultaterne bliver forankret og brugt i byggebranchen.