x

Valg i Realdanias valggruppe for byudvikling

Pressemeddelelse 6. april 2022

Syv medlemmer blev valgt til Realdanias repræsentantskab, da foreningen i dag afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for byudvikling, som består af borgmestre fra hele landet.

Valget til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for byudvikling blev i dag afholdt i foreningens lokaler på Jarmers Plads i København. På valgmødet fortalte bestyrelsesformand Lars Krarup og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias virke og aktiviteter. De redegjorde bl.a. for foreningens økonomiske situation, fortalte om en række af de filantropiske projekter, som Realdania har støttet gennem årene, og om forskellige medlemsaktiviteter. Følgende syv medlemmer var opstillet og blev valgt til repræsentantskabet for en fireårig periode.

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 
Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune 
Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune 
Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune 
Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune 
Borgmester Steen Wrist, Fredericia Kommune 
Borgmester Stephanie Storbank, Billund Kommune

Bestyrelsesformand Lars Krarup glæder sig til samarbejdet med alle de valgte kandidater.

”Jeg sætter stor pris på, at syv travle borgmestre fra forskellige steder i landet har lyst til at bidrage med deres viden, erfaring og faglige engagement i foreningens øverste myndighed. Deres input er vigtige for foreningens arbejde. Medlemsdemokratiet er en vigtig del af Realdanias fundament, og jeg er som bestyrelsesformand rigtig glad for de input og gode spørgsmål, vi i bestyrelsen får i mødet med alle vores medlemmer – ikke mindst i repræsentantskabet.”

Realdania er en filantropisk forening med omkring 175.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. 

Realdania bevilgede i 2021 i alt 1.036 mio. kr. til filantropiske indsatser og bidrager i øjeblikket til næsten 1.000 igangværende projekter. Fra foreningens start i år 2000 og frem til udgangen af 2021 har Realdania støttet omkring 4.500 projekter med mere end 21,7 mia. kr.

Alle, der ejer fast ejendom i Danmark, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder, hvad enten man selv er ejer, eller man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. De 109 medlemmer vælges dels i seks faglige valggrupper – herunder Valggruppen for byudvikling – og dels i ti geografiske valggrupper. Dertil kommer, at en række særlige interesseorganisationer inden for det byggede miljø indstiller et antal kandidater til repræsentantskabet.