x

Vejen banet for det nye Street-Lab i Hillerød

Pressemeddelelse 29. juni 2022

Et nyt hus for alle børn og unge har fået en stor økonomisk håndsrækning fra i alt fire fonde, og kan nu stå klar allerede i 2023. Hillerød Kommune lægger fem millioner kr. i puljen til projektet, som samlet får en ramme på 28 millioner kr.

Street-Lab har i tæt samarbejde med Hillerød Kommune, Frederiksborgcentret og arkitektfirmaet ADEPT samt en række fonde og foreninger udviklet en ramme i bæredygtige materialer om gadeidræt- og kultur for børn og unge. 

Stedet skal både være et fantastisk sted for byens børn og unge og være en vigtig brik i kommunens arbejde for et godt ungeliv. A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden samt den filantropiske forening Realdania, støtter alle projektet. Og det vækker stor glæde hos alle de involverede. 

Huset skal opføres efter cirkulære byggeprincipper. Det betyder bl.a., at en del af byggematerialer er genbrug, og at byggeriet vil kunne skilles ad og senere genbruges. 

Mathias Claësson er én af de unge, som har været med hele vejen: “Vi har i de sidste seks år arbejdet for det her. Hele tiden med håbet om, at det på et tidspunkt skulle blive til det her hus, vi har drømt om. Derfor er det så fedt at vide, at det rent faktisk bliver til noget nu. Vi vil skabe et Street-Lab med plads til alle, og vi glæder os helt afsindigt til at skabe et nyt hus med plads til alle mulige ideer og aktiviteter,” siger Mathias.  

Borgmester Kirsten Jensen er rigtig glad for at Street-Lab har fået finansieringen på plads, og for samarbejdet mellem kommunen, bygherre, Street-Lab og fondene: ”Det er en glædelig dag for børn og unge i vores kommune – men også for fællesskab og samarbejde.  Det har krævet stor fleksibilitet, samarbejdsvilje og også en vis portion mod for alle parter, at nå hertil i projektudviklingen og få finansiering på plads. Jeg vil gerne varmt takke alle dem, som yder deres bidrag. Vi står sammen foran en spændende opgave nu, både med byggeriet, men også med at udvikle og vedligeholde det inkluderende fællesskab og den kultur som Street-Lab står for på sigt – vi skal blive ved med at have modet til at træde nye stier i samarbejdet på tværs af kommune og foreningsliv og på tværs af det sociale, kulturen og (gade)idrætten,” siger hun.

Også formanden for Idræts- og Sundhedsudvalget Dragan Popovic ser med glæde frem til det nye hus: ”Street-Lab har et helt særligt potentiale for at skabe et fællesskab for alle børn og unge, som kan supplere de mange andre faciliteter og foreninger vi har i vores kommune. Street-Lab handler ikke kun om gadeidræt, men i høj grad også om trivsel, kultur, fællesskab, gode børne- og ungeliv. Det er et unikt sted, som er organiseret på de unges præmisser, og hvor børn og unge vokser ved at få mere frihed under ansvar,” siger han.

Bestyrelsen i Street-Lab har deltaget aktivt i projektudviklingen: ”Vi er meget taknemmelige både for den vigtige økonomiske opbakning fra byrådet i Hillerød og den store opbakning fra de 4 fonde. Vi synes selv, at Street-Lab er et fællesskab med et fantastisk potentiale – og det er en kæmpe glæde at fondene har besluttet at engagere sig og også er blevet begejstrede for det brugerdrevne og aktive fællesskab som Street-Lab udgør, koblingen og samarbejdet mellem ”det kommunale” og ”civilsamfundet” og skitsen til et spændende, fleksibelt og bæredygtigt hus, som skal være ramme om og forankre Street-Lab på sigt,” udtaler bestyrelsen i en kommentar.

Frederiksborgcenteret er involveret som bygherre og direktør Carsten Larsen ser mange gode ting i projektet: ”Det er rigtig godt både for vores område og for resten af byen med den unge energi, vilde idéer og samskabelsesånd, som Street-Lab står for. Og så glæder jeg mig også over det samarbejde vi har haft, og kan se frem til med fondene. Realdania og de andre fonde har været en ”kritisk ven” som har været med til at kvalificere vores tanker og udvikle projektet i en rigtig god og ikke mindst bæredygtig retning, som vi alle sammen kommer til at blive stolte af”.

Martin Krogh, partner i arkitektfirmaet ADEPT, er ansvarlig for udformningen af skitseprojektet: ”Vi har været optaget af at oversætte den enorme energi, der er omkring Street-Lab til bygningens design. Det har været en stor inspiration at arbejde med udformningen af et projekt, som er så ambitiøst på at skabe gode rammer for inklusion, aktive fællesskaber og bæredygtighed – og håber, at vores bidrag kan være med til at skabe et helt fantastisk mødested for børn og unge i Hillerød Kommune”. 

Økonomi

Samlet finansiering:
28 mio. kr.

Heraf bidrager følgende med hhv.: 

Realdania: 9 mio. kr.
Lokale og Anlægsfonden: 6 mio. kr. 
A.P. Møller Fonden: 6 mio. kr. 
TrygFonden: 2 mio. kr.
Hillerød Kommune: 5 mio. kr.