x

Hvordan kan man styrke klimahensyn i planlægningen?

Nyhed 16. august 2022

Plan22+ inviterer alle landets kommuner debat og dialog om, hvordan man kan styrke klimahensyn i planstrategi, kommuneplaner og lokalplaner.

Fysisk planlægning er et vigtigt redskab til at indfri de nationale klimamål. Men vi kender langt fra alle de gode løsninger endnu - og vi mangler viden om, hvad det er for nogle spørgsmål, der er vigtige at stille. Derfor inviterer Plan22+ som led i opstart af indsatsen nu til tre seminarer i henholdsvis Aalborg, Kolding og København for at blive klogere på, hvor vi skal sætte ind.

På seminarerne vil sekretariatet bag indsatsen fortælle mere om Plan22+ og inspirere til en snak om, hvordan vi kan styrke den fysiske planlægnings rolle og betydning i forhold til at nå klimamålsætningerne. Med afsæt i en række udvalgte kommunale planer vil et panel af eksperter give indblik i, hvordan man fra forskellige vinkler og perspektiver kan arbejde med at styrke klimahensyn i plangrundlaget. Der vil være god tid til at byde ind med perspektiver på, hvilke udfordringer der fylder i kommunerne, og hvad vi bør prioritere i Plan22+ fremadrettet.

Seminarerne er gratis og åbne for alle kommuner. 

Program og tilmelding:

Program og tilmelding: 5. september i Aalborg

Program og tilmelding: 12. september i Kolding

Program og tilmelding: 19. september i København