x

Nabodrift: Et nyt bokoncept for almene boligområder

Nyhed 25. august 2022

Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor beboerne i fællesskab varetager flere af boligafdelingens driftsopgaver. Det styrker fællesskabet blandt beboerne og sænker samtidig driftsudgifterne. AlmenNet har udarbejdet en ny håndbog, som skal gøre det nemmere at starte nabodrift op i flere boligforeninger. Håndbogen er skrevet i samarbejde med KAB, og den er støttet af Realdania.

I nabodrift inviterer man alle med, både de unge og de ældre, familierne og dem, der bor alene. Man løfter i flok og yder der, hvor man kan. Beboerne kan f.eks. selv slå græsset, afkalke vandhanen, renholde området, holde afdelingsmøder, rekvirere håndværkere og godkende fakturaer. På den måde kan man holde udgifterne nede, så flere med helt almindelige indkomster kan bo og blive boende i foreningen. Men gevinsten er også tryghed, for når man samarbejder med sine naboer, så bliver der skabt nye og stærkere relationer i boligområdet.

Større beboerdemokrati og mere ejerskab

Beboernes egne ressourcer, holdninger og prioriteringer spiller en vigtig rolle i nabodrift. Tanken er, at man udvider beboerdemokratiet ved at give beboerne mere indflydelse på deres boligområde. Det giver et større ansvar til beboerne, men det giver dem også et større ejerskab over afdelingen. Når man oplever at have ejerskab over et sted, vil man også være mere tilbøjelig til at passe bedre på det. 

En håndbog, der bygger på erfaringer

KAB har de sidste otte år indsamlet erfaring og viden om, hvordan beboere selv kan varetage driften og derved både sikre afdelingen besparelser og et godt og trygt naboskab. Den viden har AlmenNet nu samlet i ny håndbog, der skal gøre det nemmere for andre almindelige, almene boligafdelinger at få glæde af de gode erfaringer.

Håndbogen er inddelt i kapitler med milepæle, der beskrivelser de forskellige stadier i processen, når man vil etablere nabodrift. Her kan man læse om gode erfaringer helt fra idéen opstår til den løbende evaluering, der er nødvendig, når nabodriften er etableret og skal køre videre. I den sidste del af håndbogen finder man en række værktøjer f.eks. tjeklister og skabeloner, man kan bruge til selve etableringen. Indholdet er skrevet så konkret, at bestyrelserne let kan håndplukke det, der er relevant for dem, og bruge det med det samme. På den måde kan nabodriften tilpasses, så konceptet giver mening for den enkelte boligafdelingens størrelse, beboersammensætning, lokale kultur og interesser. 

Håndbogen er tiltænkt afdelingsbestyrelser i almindelige, almene boligafdelinger. Samtidig vil andels- og ejerforeninger også kunne hente inspiration i bogens eksempler, og allerede eksisterende AlmenBolig+afdelinger kan bruge håndbogen som vejledning.
 

Håndbogen kan læses af alle på AlmenNet.dk