x

Nyt projekt skal bane vej for mere bæredygtige materialer i byggeriet

Pressemeddelelse 14. september 2022

Usikkerhed og risici i forbindelse med brugen af nye og mere bæredygtige byggematerialer kan ofte være en barriere i forhold til den grønne omstilling i byggeriet. Værdibyg og Realdania vil afdække problemet og komme med løsninger til byggebranchen.

Byggeriet står for omkring 30 procent af Danmarks CO2-udledning og landets fjerdestørste branche må tænke nyt, hvis vi skal at indfri de nationale målsætninger for CO2-reduktion i 2030. En del af nøglen er at begynde at bygge med alternativer til de traditionelle byggematerialer, som beton, tegl og stål, som kræver store mængder energi at producere og trækker på ikke-vedvarende ressourcer. 

Nye materialer og løsninger er behæftet med større risiko

  Der findes bæredygtige alternativer til de traditionelle byggematerialer, men de er ofte nye og ikke-gennemprøvede, og derfor behæftet med større risiko end gennemprøvede materialer. Også når det handler om at genbruge materialer i byggeriet, kan der være en større usikkerhed. 

”Vi oplever fra alle sider i byggeriet en stor vilje til at bygge mere bæredygtigt. Men mange af de gode intentioner strander, når de møder den store usikkerhed, der er omkring brugen af nye materialer eller genbrug af gamle byggematerialer. Risici i forbindelse med brugen af disse ikke-gennemprøvede materialer og løsninger er en betydelig barriere for, at byggebranchen kan bevæge sig hurtigt nok i en mere bæredygtig retning”, siger projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad. 

Vil nedbryde risici til håndterbare størrelser 

De barrierer skal en ny rapport afdække og finde løsninger på. Det er branchesamarbejdet Værdibyg, der med støtte fra Realdania skal udarbejde rapporten og formidle resultaterne til branchen. Som en del af arbejdet vil der bl.a. blive lavet interviews og afholdt workshops med en lang række aktører inden for byggebranchen. 

”Med dette projekt kan vi tage nogle afgørende skridt for at afdække og kortlægge den usikkerhed og den risiko, der er, når man gerne vil bruge nye bæredygtige byggematerialer. Barriererne kan være teknologiske, procesmæssige eller strukturelle, og vi vil i analysen nedbryde de forskellige risici til nogle størrelser, der er mere håndterbare på det enkelte byggeprojekt, så det ikke bliver en stopklods for udviklingen,” lyder det fra programdirektør Rolf Simonsen fra Værdibyg, som sammen med Nina Koch-Ørvad står i spidsen for udarbejdelsen af rapporten. 

Strøm til den grønne omstilling af byggeriet 

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem den filantropiske forening Realdania og Værdibyg og med økonomisk støtte fra Realdania.  

”Meget tyder på, at risici i forbindelse med brugen af nye bæredygtige materialer og løsninger er en af de helt store showstoppere i byggeriet. Med det her projekt håber vi, at branchen får nogle indsigter og strategier til at håndtere de risici og dermed for alvor kan accelerere den grønne omstilling af byggeriet, ” siger projektchef Vera Noldus fra Realdania. 

Rapporten forventes klar i februar 2023.