x

Fire medlemmer fra Trekantområdet valgt til Realdanias repræsentantskab

Pressemeddelelse 26. oktober 2022

554 medlemmer og gæster fra Realdanias valggruppe i Område 5, som dækker Trekantområdet, var i går mødt frem til valgmøde i den filantropiske forening. I valggruppen, der dækker kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle, valgte man fire medlemmer til repræsentantskabet.

Realdania afholdt tirsdag den 25. oktober valgmøde for medlemmerne i foreningens Område 5 i Vingsted hotel & konferencecenter nær Vejle. På mødet blev der valgt medlemmer til foreningens repræsentantskab, der er Realdanias øverste myndighed.  Følgende fire medlemmer fra området blev blandt seks opstillede kandidater valgt ind for en fireårig periode: 

  • Lis Ravn Ebbesen, tidl. lærer og byrådsmedlem, Kolding 
  • Lotte Thøgersen, dekan, Vejle Øst
  • René Neesgaard, direktør og partner, Vejle Øst
  • Steffen Nyland Jensen, murer, Vejle 

På valgmødet fortalte bestyrelsesformand Lars Krarup og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias aktuelle arbejde og nogle af de mere end 4.500 projekter, som Realdania har støttet gennem sit 22-årige filantropiske virke. Der blev også tid til at fremhæve vigtigheden af medlemsdemokratiet og foreningens udvikling. En række af de fremmødte medlemmer benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til ledelsen og komme med input til foreningens arbejde. Bestyrelsesformand Lars Krarup sagde efter mødet: 
  
”Det er altid en stor fornøjelse at komme rundt i landet og møde medlemmerne på de geografiske valgmøder. Igennem de seneste år har Realdania oplevet medlemsfremgang, og vi ser også, at flere stiller op til repræsentantskabet. Det er jo virkelig glædeligt, at så mange engagerer sig i vores foreningsarbejde. Repræsentantskabet udfører en vigtig opgave, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med de nyvalgte medlemmer her fra området.” 

Realdania er en forening med 175.000 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen arbejder på basis af sin investeringsformue for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø og støtter bl.a. byudvikling i både små og store byer, den grønne omstilling i byggeriet og bevaring af bygningskultur. Alle, der ejer fast ejendom kan gratis blive medlem af foreningen.

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed. Her godkendes bl.a. årsrapporten, vælges bestyrelse og vedtages ændringer af vedtægterne. Repræsentantskabet ser også til, at Realdanias bestyrelse og direktion lever op til vedtægter, formål og de besluttede strategier.