x

Konkurrencen om udvikling af Ebeltofts havn har fundet sin vinder

Pressemeddelelse 13. oktober 2022

Et grønt og levende havneområde, der trækker naturen ind i byen og benytter klimasikringen til at skabe gode forbindelser mellem havn og by. Det er nogle af de centraleelementer i det skitseforslag fra arkitektvirksomheden BOGL, der har vundet konkurrencen om klimasikring og byudvikling af havneområdet i Ebeltoft. Konkurrencen har fået støtte fra Realdanias og Miljøministeriets kampagne ”Byerne og det stigende havvand”.

Tre stærke og kompetente arkitektteams har siden foråret 2022 arbejdet på at give deres bedste bud på ”klimarobust kystkultur”– en gennemtænkt og visionær udvikling af havneområdet i Ebeltoft, der beskytter mod fremtidige klimaudfordringer og samtidig bevarer byens identitet som søkøbsstad. 

De tre arkitektteams, som har indgået i konkurrencen, er:

  • BOGL med Rambøll og Norrøn som underrådgivere og konsulenter
  • DETBLÅ med Vandkunsten, Bactocon, Henry Jensen, Raw Mobility, Pasgaard og Hele Landet som underrådgivere og konsulenter
  • LYTT med Holcher Norberg og Niras som underrådgivere og konsulenter

For alle tre skitseforslag var der gennemgående træk for udviklingen af havneområdet. Der var enighed om at skabe en mere grøn og sammenhængende parkeringsløsning, beholde halvøen som et rekreativt område på havnen og at bibeholde Det Gamle Posthus som en del af en kommende byudvikling.

Efter en grundig votering har bedømmelsesudvalget udpeget BOGL, som vinder af konkurrencen. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på, at BOGL generelt har udvist den bedste forståelse for opgaven og Ebeltofts stedsspecifikke kvaliteter. De forstår byens udfordringer med havvand og overfladevand, og de udviser stærk teknisk forståelse for klimasikring. Forslaget rummer forslag til løsninger, der forener klimasikring med bevaring og udvikling af byens kvaliteter.

Formand for Erhvervs- og planudvalget Kasper Kolstrup Møller udtaler: “Vi har set på tre gode forslag og er endt med at pege på forslaget fra BOGL. Det er et utrolig spændende vinderforslag, som forener den nødvendige klimasikring af de kystnære arealer i Ebeltoft med en sammenhængende og rekreativ udvikling af havnen i forhold til resten af byen. Jeg ser frem til udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan og det fortsatte tætte samarbejde med borgerne i Ebeltoft omkring udviklingen af deres by.”

Syddjurs Kommune vil nu gå ind i tættere samarbejde med TEAM BOGL, hvor Norrøn og Rambøll vil fungere som underrådgivere og konsulenter. Samarbejdet skal resultere i en endelige fysisk-strategisk udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft i marts 2023. Den endelige plan vil basere sig på en konkretisering og justering af det skitseforslag, som vandt konkurrencen.

Borgerne har været med hele vejen

Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. Byens borgere har været et fokusområde fra projektets start, og under konkurrenceforløbet der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.

Thorkild Hansen, medlem af koordineringsgruppen under Ebeltoft i Udvikling udtaler: “Jeg er glad for, at vi som borgere i Ebeltoft har haft mulighed for at tage del i konkurrencen om udviklingen af så vigtig en del af vores by. Vi er to borgerrepræsentanter, som har deltaget i bedømmelsen af konkurrenceforslagene, og det bliver spændende fremadrettet at samarbejde med det vindende team om tilpasning af deres forslag til en endelig udviklingsplan. Vi vil gøre vores bedste for, at borgernes ønsker prioriteres i det videre arbejde.”

Alle tre arkitektteams har forholdt sig til det forudgående arbejde og bidrag fra borgerne. Fremadrettet vil borgerne fortsat inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft.

Flere møder med borgerne er allerede under planlægning.

Der bliver således god mulighed for at følge projektet.

Læs mere om konkurrencen