x

Markant stigning i antal bofællesskaber i Danmark

Nyhed 17. oktober 2022

Fællesområder, fællesspisning og fællesaktiviteter tiltrækker et stigende antal danskere til landets bofællesskaber. Nyt forskningsprojekt bidrager nu med mere viden om bofællesskaber og beboere.

Den nuværende udvikling fra 2016-2021 udgør den hidtil største vækstperiode for bofællesskaber i Danmark, med omkring dobbelt så mange bofællesskaber etableret årligt som i den tidligere vækstperiode fra start 00’erne. Det viser et nyt forskningsprojekt, som dykker ned i de populære bofællesskaber med en kortlægning af bl.a. hvem der bor i bofællesskaberne, hvilke boliger de bor i og hvor bofællesskaberne ligger. 

I de tidligere vækstperioder er der etableret 5-10 bofællesskaber årligt, mens der i den nuværende vækstperiode etableres 15-20 nye hvert år. Væksten omfatter både de aldersblandede bofællesskaber og seniorbofællesskaber. Den større stigning kan i høj grad tilskrives, at det tidligere var ildsjælegrupper, der opførte deres egne bofællesskaber, mens udviklingen i dag ikke alene drives af ildsjæle, men også af pensionskasser, udviklere og almene boligorganisationer. 

Projektet er gennemført i samarbejde mellem BUILD Aalborg Universitet, Bofællesskab.dk og Falkenstjerne Fælles, og er støttet af Realdania.

”Bofællesskaber er et muligt svar på, hvordan vi kan opnå et større fællesskab i hverdagen og samtidig leve mere bæredygtigt. Det er en boligform, som rummer en række kvaliteter, herunder muligheden for at forebygge den ensomhed, som er en af vores store samfundsudfordringer. Selvom rapporten viser, at der bygges flere og flere bofællesskaber, så er der stadig i dag et meget stort hul mellem udbud og efterspørgsel. Rapporten bidrager med vigtig og brugbar viden om bofællesskaberne, boligerne og de mennesker, der bor i dem. En viden som kommuner, borgere, udviklere og boligselskaber kan få gavn af, når der skal udvikles og etableres bofællesskaber i fremtiden”, siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania. 

Over 400 bofællesskaber i Danmark 

Kortlægningen viser, at der ved udgangen af 2021 fandtes over 400 bofællesskaber i Danmark med omkring 10.000 boligenheder. Heraf er 152 aldersblandede bofællesskaber med 3.400 boligenheder og 235 seniorbofællesskaber med 5.500 boligenheder. De danske bofællesskaber er både placeret i små, mellemstore og store byer – hvor størsteparten (40 pct.) befinder sig i pendlingszonerne omkring hovedstadsområdet og i de store byers omegn. Mens kun en mindre del af bofællesskaberne ligger i landets yderkommuner (4 pct.).

Selvom bofællesskaber er mere og mere udbredt i Danmark, udgør de omkring 10.000 boliger kun 0,3% af den samlede danske boligmasse på 2,7 mio. boliger i 2021. Størsteparten af bofællesskaberne i Danmark rummer mellem 10 og 30 boliger.

Beboerne i bofællesskaber – hvem er de?

Beboerne i de danske bofællesskaber afspejler imidlertid ikke befolkningen som helhed. Særligt de aldersblandede bofællesskaber skiller sig ud i forhold til befolkningen på landsplan i form af flere børnefamilier, flere beboere med videregående uddannelser, høje indtægter og stilling som ledere, og færre med ikke-vestlig baggrund end befolkningen som helhed. Forskerne bag projektet peger på, at det kan hænge sammen med den måde, bofællesskaber typisk er blevet etableret på – en proces, der kræver ressourcer, kompetencer, tålmodighed og ikke mindst finansiel kapital. 

Kortlægning og analyse af bofællesskaber i Danmark.