x

Byggeri: Nyt forskningsprojekt vil skabe bedre udbudsprocesser

Pressemeddelelse 28. oktober 2022

Et nyt ph.d.-projekt vil i samarbejde med byggeriets aktører sætte udbudsretlige rammer og forhandlingsteori under lup. Målet er en række anbefalinger til at skabe mere effektive og værdiskabende udbudsprocesser. Projektet er et samarbejde mellem DI Byggeri, Københavns Universitet og Realdania.

Det er første gang, at de juridiske rammer for fleksible udbud bliver undersøgt i kombination med konflikt- og forhandlingsteori. Et nyt forskningsprojekt vil kaste lys over, hvilke forhandlingsmetoder i de fleksible udbudsformer, der skaber mere effektivt og værdiskabende byggeri med færre konflikter og større sikkerhed om tid og pris. En bred kreds af branchens aktører vil blive inddraget i processen.

”Vi kender alle historier om byggeprojekter, hvor tid og økonomi ender med ikke at holde. Det kan bl.a. skyldes, at parterne ikke har afklaret relevante forhold, før kontrakten er indgået, og det kan gøre det vanskeligt at få afdækket udfordringer og risici. Her spiller konstruktiv dialog og forhandlingsteori potentielt en vigtig rolle. Der er derfor et stort behov for at analysere, hvad der foregår i forhandlingsrummet, og om der kan skabes mere værdi for parterne,” siger Torkil Schrøder-Hansen, som er erhvervs-ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og fagleder for udbudsret i DI Byggeri.

Antallet af såkaldte fleksible udbudsformer er steget eksplosivt i bygge- og anlægsbranchen siden udbudsloven blev indført den 1. januar 2016.

”Vi ser, at der er et stort potentiale i dialog før, under og efter udbud. Det skal vi som branche blive bedre til, og det skal projektet hjælpe os på vej til. Det er vigtigt for os, at projektet gør en positiv forskel for branchen,” siger underdirektør i DI Byggeri Louise Dahl Krath Jensen. 

Ph.d.-projektet fokuserer på offentlige og almene bygherrers udbud og vil kortlægge rammerne for og effekterne af de fleksible udbudsformer fra udbudslovens ikrafttræden i 2016 til et endnu ikke fastsat tidspunkt i projektperioden.

”Det er vigtigt at få afdækket rammerne og mulighederne i de offentlige udbud både for at skabe mere værdi gennem forhandlingerne og for at kunne komme med anbefalinger i forbindelse med revisioner af udbudsreglerne. Vi håber, at ny viden fra projektet vil være til gavn for både bygherrer, rådgivere og entreprenører”, siger projektchef i Realdania Henrik Lund.
 
Resultaterne vil blive analyseret ud fra en kombineret juridisk og forhandlingsteoretisk metode. Målet er en række anbefalinger til forhandlingerne med henblik på at sikre mere værdiskabende og mindre omkostningstunge udbudsformer. 

Projektet forventes afsluttet i september 2026.