x

Happy Home: Nyt projekt om rækkehuse og livskvalitet

Nyhed 16. november 2022

I et nyt projekt har Henning Larsen, Rambøll og Happiness Research Institute undersøgt, hvordan de fysiske rammer for vores hjem påvirker vores livskvalitet og livsglæde, og hvad vi skal lægge vægt på, når vi designer og bygger boliger i fremtiden.

Et nyt analyseprojekt har undersøgt, hvordan form, materialer, størrelse, have og det nære bomiljø understøtter og påvirker folks liv og daglige trivsel. Projektet Happy Home består af case-analyser af rækkehuse i både Danmark og England. Beboere i rækkehusene peger på, at følelsen af livskvalitet i forhold til hjemmet, ikke udelukkende kan indsnævres til de fysiske rammer for vores hjem. Begrebet hjem skal udvides til også at omhandle gaden, nabolaget og kvarteret, hvor vi bor. 

Analysen viser, at evnen til at forbinde disse elementer påvirker vores liv i en positiv retning, og publikationen afslører en række kvaliteter, der særligt påvirker beboernes livskvalitet. Det er bl.a. at have en privatsfære, mens der samtidig er en klar forbindelse til lokalsamfundet. Samtidig peger alle respondenter i analysen på, at det at kunne se, lugte, lytte til og have let adgang til naturen forbedrer den generelle trivsel. Desuden vægtes følelsen af en lokal identitet højt. En identitet, der kan skabes ved særlige lokale vartegn, arkitektur, en fælles lokal historie og kulturarv. 

Projektet forsøger dermed at gøre os klogere på, hvordan vores nybyggede byer, kvarterer og konkrete bygningstypologier har en indflydelse på vores livskvalitet. Projektet, der er støttet af Realdania og Rambøll Fonden, er målrettet til bygherrer, rådgivere, politikere og beslutningstagere, der er involveret i planlægning, design og udførelse af boliger og nabolag. På baggrund af analysens resultater indeholder publikationen desuden en værktøjskasse, der kan bruges som inspiration i skitseringsfasen, som tjekliste i projekteringsfasen og vejledninger til evaluering efter udførelse.

Happy Home: Learnings from the row house typology 

Gå-hjem-møde om Happy Home

Den 22. november klokken 15.30 – 17.00 kan du til et gå-hjem-møde hos Henning Larsen høre mere om projektets resultater. Der vil være debat og indlæg fra et panel af eksperter.