x

Nyt kommune-værktøj skal måle klimapåvirkning af byggeri

Nyhed 22. november 2022

Kommunernes Landsforening udvikler i samarbejde med Transition et beslutningsværktøj, som kommunerne skal kunne bruge til at vurdere byggeriers påvirkning af klima og miljø. Den filantropiske forening Realdania støtter projektet.

Nybyggeri og drift af bygninger er en af de største kilder til klimabelastningen, og kommunerne er samlet set en af landets største bygherrer og den største bygningsejer. 

Ved årsskiftet træder nye lovkrav i kraft om, at nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en CO2-grænseværdi. Derudover skal alt nybyggeri dokumenteres med en livscyklusanalyse. For at kunne nybygge, renovere og ombygge bæredygtigt, har kommunerne behov for at kunne vurdere byggeriets påvirkning af klima og miljø. Det gælder både i de tidlige faser af byggeriets planlægning og i forbindelse med de politiske beslutninger, der baner vejen for nybyggeri og renovering. 

Dette vil Kommunernes Landsforening (KL) i samarbejde med Transition nu gerne hjælpe kommunerne med ved at udvikle et beslutningsværktøj. 

KL, Transition og fem deltagerkommuner vil i fællesskab udvikle det nye værktøj. Desuden støtter den filantropiske forening Realdania projektet. De fem kommuner er: Favrskov, Aalborg, Roskilde, Skanderborg samt Hjørring Kommune. 

Værktøjet skal både kunne lave tidlige og valide vurderinger af et nybyggeris klimapåvirkning. Samtidig skal der udvikles et metode- og vejledningsmateriale, som kan gøre det nemt for alle andre kommuner at tage værktøjet i brug.

Projektet løber fra efterår 2022 til medio 2024. Det forventes, at værktøjet bliver offentligt tilgængeligt på KL’s hjemmeside.