x

Nyt partnerskab skal bane vej for 22 meter høje facader i ubehandlet træ

Pressemeddelelse 23. november 2022

Nyt projekt skal rykke grænserne for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer. Facaderne designes og brandtestes i fuld skala, indtil de er sikre, hvorefter de opføres i tre eksempelbyggerier op til seks etager.

Vi ved, at træ har potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk substantielt. Men lovgivningen sætter grænser for træfacaders højde, og i etagebyggeri er vi begrænset til at bruge kemisk imprægnering eller driftstunge sprinkleranlæg. Projektet BioFaçades:UpHigh vil derfor bane vejen for ubehandlede, biobaserede løsninger, som er lige så brandsikre som de traditionelle.

”Sammen med vores partnere har vi både teknologi og know-how til at bygge en biobaseret facade, der kan modstå brandspredning og udgøre et sikkert alternativ til de traditionelle, præaccepterede løsninger. Vores mål er, at vi med teknisk dokumentation og frit tilgængelige resultater kan skabe rammerne for fremtidens facadearkitektur i Danmark. Vi ønsker med projektet at vise, hvordan brandsikkerhed nu bliver en bæredygtig designparameter,” siger Christian Fundby Schou, leder af Advanced Product Development hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Løsningerne bygges en-til-en

Både Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania støtter projektet, og DBI har desuden indgået partnerskaber med producenten Frøslev Træ og bygherrerne NREP, CPH Village og Fælledby P/S. De tre bygherrer vil efterfølgende opføre konkrete eksempelbyggerier med de nye løsninger. Den endelige højde på byggerierne er afhængig af projektets resultater, men målet er, at løsningerne skal kunne anvendes i op til 22 meters højde (seks etager).

Projektet hæver således barren for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer, som ikke er brandbeskyttede med brandhæmmere, brandmaling, ler eller sprinkling. Hermed kan vi gøre danske byggesystemer endnu mere bæredygtige og sænke branchens CO2-udledning yderligere.

 

Udtalelser fra projektets partnere

Projektleder Anders Aabye, Fælledby P/S: ”I Fælledbys projekter arbejder vi med, at biobaserede materialer skal være fit-for-purpose, velovervejet og teknisk forsvarligt. Samarbejdet om BioFaçades:UpHigh er en katalysator, der samler stærke kompetencer og spiller direkte ind i vores arbejdsmetodik og det benarbejde, som er vigtigt forud eksekvering.”

Michael Plesner, CO-CEO, Head of Team & R&D, CPH Village: ”Det er positivt, når at der i byggebranchen er øget fokus på at teste ting af. Forhold omkring brand har vi tidligere oplevet som en barriere for nye løsninger og derfor er det godt, at vi i fællesskab puljer ressourcer sammen og udfordrer status quo.”

Nicole Van Der Star, Investment Developer, NREP: ”Vi har i NREP erfaringer med at finde løsninger som ligger udenfor eksempelsamlingen og ved hvor stor en opgave det er. Vi ser et stort potentiale og styrke i, at vi sætter os sammen med øvrige aktører i branchen og finder løsninger som i et bredere perspektiv kan hjælpe til at flere har mulighed for at bygge bæredygtigt. Vi er derfor glade for at kunne være en del af dette projekt”.

Thomas Venås, Specialist, Ph.D. Thermowood & Reaction to Fire, Frøslev Træ: ”Vi vurderer, at erfaringerne fra dette projekt kan være med til at fremme anvendelsen af træ i byggeriet markant. Det er helt i tråd med Frøslev Træs vision, og vi glæder os til både at bidrage til konkrete byggeprojekter hos visionære partnere, men også til at generere viden, som kan være til gavn for hele branchen.”