x

Ny viden, innovation og eksempelbyggerier skal fremme udviklingen af biogene byggematerialer

Pressemeddelelse 22. december 2022

Pil, ålegræs, hør og halm. Det er ikke materialer, de fleste forbinder med byggerier. Men hvis der skal gøres noget ved byggeriets klimaaftryk, så er det nødvendigt også at gentænke byggematerialer. Det sætter en ny indsats fra Realdania fokus på.

Byggeriet og vores bygninger står for en stor del af den samlede udledning af drivhusgasser. Hvis Danmark skal reducere betydeligt i CO2-udledningen og imødegå knapheden på ressourcer, er det afgørende, at vi både arbejder med at nedbringe de velkendte materialers klimaaftryk og øger genbruget. Men vi er også nødt til samtidig at gå nye veje og udvikle helt nye, alternative materialer.

Det er baggrunden for en ny indsats fra den filantropiske forening Realdania, der skal bidrage til at fremme udviklingen af biogene byggematerialer af lokal, dansk oprindelse. I dag er det stort set kun træ, der benyttes bredt i byggebranchen, men en række andre biogene materialer som f.eks. ålegræs, hamp og halm har et stort potentiale i forhold til at reducere byggeriets klimaaftryk. I grønbogen ’Biogene byggematerialers anvendelse i byggeriet’ peger forskere på, at der allerede i dag er en række tilgængelige ressourcer i Danmark og et stort potentiale for en produktion af biogene materialer fra skovbrug, landbrug og marine miljøer. Ressourcer, der er fornybare og kan dyrkes og høstes årligt fra samme areal.

”Der findes biogene ressourcer i Danmark, vi ikke i tilstrækkelig grad udnytter, og som har potentiale til at spille en langt større rolle i byggeriet. Vi har f.eks. biogene ressourcer, som kan dække hele Danmarks behov for materiale til isolering og pladematerialer. En større kommerciel udbredelse og anvendelse af biogene materialer i byggeriet kan blive et afgørende element i at nedbringe byggeriets klimaaftryk”, siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.  

Viden, innovation og eksempler 

Den nye indsats bygger oven på grønbogens viden om de biogene materialers potentiale, og kommer til at bestå af fire spor: Det første handler om at skabe endnu mere viden om barriere og potentialer, når man anvender denne type byggematerialer. Det andet spor har fokus på innovation, produktudvikling og afprøvning af konkrete materialer. Det tredje spor skal skabe de gode eksempler på, hvordan materialerne kan anvendes i praksis i byggeriet, og som andre kan lade sig inspirere af. Og det fjerde spor handler om formidling af viden plus debat og netværk omkring udviklingen af nye danske biogene byggematerialer.

”Vi anerkender til fulde, at branchens grønne omstilling er svær. Vi håber derfor, at vi med denne indsats kan bidrage til ny viden, produktudvikling, eksempelbyggerier og formidling for på den måde at understøtte udviklingen og omstillingen i hele byggeriets værdikæde”, forklarer Stig Hessellund. 

Indsatsen for at understøtte biogene byggematerialer er en del af Realdanias samlede arbejde for at fremme bæredygtighed i byggeriet. Ud over kortlægningen af de biogene materialers potentialer bygger indsatsen videre på og knytter sig til en række andre aktiviteter fra foreningens side. Det gælder bl.a. Realdania By & Bygs eksperimentbyggerier i Fredericia og VILLUM FONDEN og Realdanias samarbejde om projektet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet”, hvor målet er at reducere klimaaftrykket fra nybyggede boliger i Danmark til en fjerdedel.