x

Danskerne oplever flere gener i deres boligmiljø

Nyhed 19. december 2022

Flere danskere er generet af støj fra trafikken og af temperaturforholdene og træk i deres bolig. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse af udviklingen i danskernes boligmiljø fra år 2000 til 2021.

De fleste danskere tilbringer mellem 80 og 90% af deres tid indendørs. Derfor spiller vores boligmiljø en betydelig rolle for vores sundhed og velbefindende. Alle er udsat for nogle potentielle helbredsskadelige miljøfaktorer i og omkring deres bolig. Nogle skadelige faktorer kan forebygges, hvis man ændrer adfærd, mens andre kræver politiske beslutninger nationalt, regionalt eller kommunalt. 

Statens Institut for Folkesundhed undersøgte for første gang danskernes boligmiljø i år 2000. Godt tyve år senere har de gentaget undersøgelsen, og med resultaterne fra begge år har det været muligt at beskrive udviklingen i danskernes boligmiljø. Den kan læses i en ny rapport, der er udarbejdet af både Statens Institut for Folkesundhed og BUILD. Realdania har støttet udgivelsen, der er frit tilgængelig.      

Danskernes boligforhold 2021 og udviklingen siden 2000 

Mindre frisk luft  

Ifølge rapporten er andelen af personer, der lufter ud dagligt eller næsten dagligt faldet fra 92 procent til 84 procent. Der er ligeledes færre, der sørger for ekstra ventilation i forbindelse med madlavning, og når de tager bad. Hertil er det kun halvt så mange, der sover med åben dør ind til resten af boligen eller sover med åbent vindue ud til det fri.  

Det overraskende er, at flere i samme periode har fået installeret ventilationsmuligheder i form af emhætte i køkkenet, ventil i loft og vinduesramme samt vindue eller dør ud til det fri fra badeværelset. Alt i alt er resultaterne en indikation på, at færre aktivt lufter ud i deres bolig i 2021 end i 2000, hvilket kan medføre et dårligere indeklima med øget CO2-, fugtighed- og partikelniveauer, der øger risikoen for hovedpine, luftvejslidelser og hjertekarsygdomme.  

Flere gener 

I perioden fra 2000 til 2021 er der samlet set en stigning i andelen af danskere, der giver udtryk for, at de oplever gener i boligmiljøet. Det gælder både andelen, der generes af for høje eller for lave temperaturer i deres bolig, andelen der generes af støj fra trafik og naboer samt andelen, der generes af lugtgener fra naboers aktiviteter. Der er dog også to lyspunkter i folks oplevelse af indeklimaet, idet langt færre oplever at være generet af tobaksrøg i boligen og at der er et lille fald i andelen, der er generet af skimmelsvamp i boligen.