x

Nyt værktøj skal sikre bæredygtighed i de tidlige faser af byudvikling

Pressemeddelelse 1. december 2022

Green Building Council Denmark og tegnestuen Urban Power er gået sammen om at udvikle et gratis opstartsværktøj, der skal fremme afgørende hensyn til bæredygtighed i byudvikling helt fra projekternes start. Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Aktører i det byggede miljø arbejder i stigende grad med at øge bæredygtighed i opstartsfasen på konkrete byggerier. Men når det drejer sig om udvikling af hele byområder, er der fortsat meget at vinde ved at tænke bæredygtighed mere ind allerede i udviklingsfasen – langt før, der kommer konkrete byggerier på tegnebrættet. Eksempelvis øget bynatur, mindre klimabelastning, større tryghed, bedre arealudnyttelse og optimal trafikal infrastruktur. 

Green Building Council Denmark og Urban Power er derfor gået sammen om at udvikle et opstartsværktøj for nye byområder. 

Værktøjet skal gøre det lettere at tale om og skabe overblik over de mange forskellige bæredygtighedsfaktorer, der bør tages stilling til i de tidlige faser af et byudviklingsprojekt.

Værktøjet målrettes kommuner, bygherrer og rådgivere, som ofte alle vil være en del af opstartsfasen. Værktøjet kan understøtte, at parterne i fællesskab bliver bedre til at tage velovervejede, bæredygtige valg – allerede, når visionerne for ny by formuleres og lokalplanen udarbejdes. 

”Når vi sidder med en kommune og en bygherre er der mange forskellige termer og sprog i spil. Nogle taler FNs verdensmål, andre CO2 regnskab og solceller, mens nogle allerede tidligt i forløbet er meget fokuseret på den konkrete DGNB-certificering. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi får bedre muligheder for at kunne italesætte bæredygtigheden i byområder og skabe overblik over hvad, der skal besluttes og hvornår – og hvordan de mange forskellige faktorer påvirker hinanden,” siger Rune Veile, arkitekt og partner hos Urban Power.

Erfaringen fra DGNB Byområder

Siden DGNB for byområder blev søsat i Danmark for otte år siden, har Green Building Council Denmark gennemført kvalitetssikring på flere, ambitiøse byudviklingsprojekter. Men der mangler et værktøj, der skaber en ramme for at arbejde med bæredygtighed, inden man igangsætter DGNB Byområder. 

”I vores arbejde med at skabe mere bæredygtige byområder har vi lært samme lektie, som mange har lært ved bygninger. Jo før man indtænker bæredygtighed, desto nemmere er det at skabe mere bæredygtighed. Derfor har vi længe haft et ønske om at udvikle et værktøj, som kan hjælpe med netop dette,” udtaler Kreils Kieler Ekelund, ekspert i bæredygtig byudvikling hos Green Building Council Denmark

Dette understøttes af meldinger fra mange af Green Building Council Denmarks medlemmer, der udtrykker et stort behov for en tidligere og mere overskuelig indføring i bæredygtighed og DGNB på bydelsniveau. 

Klar i sensommeren 2023

For at sikre værktøjets anvendelighed og udbredelse, vil der i projektet inddrages en lang række af fremtidige brugere af værktøjet. Følgegruppen består af en række kommuner, bygherrer og rådgivere. 

Værktøjet forventes af blive lanceret i sensommeren 2023, og det bliver frit tilgængeligt via Green Building Council Denmarks hjemmeside. Green Building Council Denmark vil løbende holde værktøjet ajour med nyeste viden og sikre samspil med DGNB-certificering af byområder.

Følgegruppen består af: 
- Kommuner: Albertslund Kommune, Herlev Kommune, Esbjerg Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Randers Kommune
- Bygherrer: NREP, By & Havn og PensionDanmark
- Rådgivere: Grandville, Aaen Engineering, Rambøll, Schønherr og COBE