x

Ny bog om historiske huse, byggemetoder og langtidsholdbare materialer

Nyhed 1. december 2022

Ny bogudgivelse skal være med til at sikre, at vores historiske bygningsarv bevares. Guiden er skrevet af restaureringsarkitekt Jeanne Brüel og udgivet af interesseorganisationen Historiske Huse.

Kendskabet til de traditionelle bygningsmaterialer er visnet i takt med, at et væld af nye materialer har indtaget byggemarkedernes hylder. Det betyder, at meget viden om de traditionelle materialer og metoder risikerer at gå tabt. Den udvikling vil interesseorganisationen Historiske Huse være med til at modvirke, og de har derfor udgivet bogen ”Traditionelle bygningsmaterialer – Eksempler på byggemetoder i historiske huse”, der guider læseren til at bevare historiske huse bedst muligt.  

Bogen er blevet til med støtte fra STARK Fonden, Grundejernes Investeringsfond og den filantropiske forening Realdania.

Guide til historiske huse

Både gør-det-selv-folk, håndværkere, rådgivere og alle andre, der har interesse i at passe på gamle huse og den historiske bygningsarv, kan få glæde af bogen. Den kan købes i trykt udgave eller downloades gratis fra Historiske Huses hjemmeside.

Hent guide til traditionelle Bygningsmaterialer gratis - Historiske Huse 

Den indeholder en historisk gennemgang af bygningstyper, stilarter og tidstypiske detaljer. Derfor kan læseren bruge bogen som en guide med en masse konkrete eksempler og billeder, der gør det nemmere at vedligeholde og istandsætte et historisk hus med respekt for tidsperioden.

En klimamæssig fordel

Det er ofte mindre klimabelastende at istandsætte og modernisere end at bygge nyt. Samtidig har traditionelle bygningsmaterialer en meget lang holdbarhed, hvilket også begrænser den klimamæssige belastning. Derfor kan det i mange tilfælde være en klimamæssig fordel, hvis de historiske huse bevares og restaureres på traditionel vis.  

”Med vor tids klimaudfordringer bør kendskabet til langtidsholdbare traditionelle materialer få en renæssance, og det håber vi at bidrage til med den nye bog. Desuden er bygningsarven en stor del af vores fælles nationale identitet. Derfor gælder det om at passe på husenes oprindelige byggeskik, så også andre kan få glæde af dem i fremtiden,” understreger Birthe Luel, direktør i Historiske Huse.

Læs mere om guiden på Historiskehuse.dk