x

Nyt digitalt værktøj skal hjælpe byggebranchen med LCA-dokumentationen

Pressemeddelelse 20. december 2022

LCAcollect er et nyt fælles digitalt værktøj til byggebranchen, som skal hjælpe entreprenører, bygherrer og byggebranchen med at indsamle dokumentation til Bygningsreglementets nye klimakrav per 1. januar 2023. Den filantropiske forening Realdania støtter udviklingen af det nye fælles brancheværktøj, så hele byggebranchen får adgang til ensartet og effektivt at kunne håndtere og indsamle data eller LCA-dokumentation til brug for en LCA-beregning.

Når nye regler i bygningsreglementet træder i kraft den 1. januar 2023, betyder det bl.a., at man for nybyggeri skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA) for at opnå ibrugtagningstilladelse. For at gøre dokumentationen så enkel som muligt, og for samtidig at sikre standardisering og datakvalitet, har en gruppe virksomheder og organisationer fra byggebranchen udviklet et nyt fælles digitalt værktøj, LCAcollect, som kan bruges af både store og små virksomheder.

COWI og Arkitema startede sidste år med at udvikle dataindsamlingsværktøjet, og siden er projektet blevet videreudviklet i samarbejde med Green Building Council Denmark og Molio. De er trådt ind i projektet med en stor viden om brugerne, værktøjer og erfaring, der skal sikre, at værktøjet bliver rullet ud til hele byggebranchen. Gruppen bag det nye digitale værktøj tæller også Rambøll, DI Byggeri, FRI, Danske Arkitektvirksomheder, CG Jensen, Bygherreforeningen, BUILD og BLOXHUB. Bolig- og Planstyrelsen er med i projektet som observatør.

Realdania støtter projektet med 4,8 millioner kroner, hvilket er med til at sikre, at værktøjet kan videreudvikles og tilpasses, mens det afprøves i de kommende år.

”Værktøjet kan komme hele branchen til gavn – både små og store virksomheder. Det vil kunne spare branchens aktører for meget tid og arbejde at styre proces og datastruktur i forbindelse med indsamling af data til LCA-beregningen. Vi vil gerne støtte den videre udvikling af dette fælles værktøj som alle i de kommende år kan benytte. Og som kan være med til at understøtte en mere effektiv grøn omstilling af byggebranchen,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Samarbejde sikrer overblik over klimapåvirkning

Værktøjet LCAcollect er udviklet med henblik på at forenkle indsamlingen af data til grundlag for LCA-beregninger, der bruges til at påvise en ny bygnings totale klimapåvirkning. LCAcollect samler oplysninger om alle bygningens materialer, så det efterfølgende kan bruges til udførelse af en LCA-beregning. Helt konkret kommer det til at foregå gennem en hjemmeside, hvor alle parter i et byggeri logger ind og registrerer de værdier, som de har ansvaret for at indberette.

Herefter kan beregningen for dokumentationen foregå i LCAbyg eller andre værktøjer. Det nye værktøj LCAcollect sikrer dermed ensartethed og sporbarhed i dokumentationen til en LCA-beregning. Og i sidste ende, at byggebranchen opbygger en fælles erfaring som grundlag for videre tiltag i den grønne omstilling. Kildekoden til værktøjet bliver delt som et "open core" projekt, så hele branchen får mulighed for at præge og komme med bidrag eller ønsker til den videre udvikling af det fælles værktøj. Samtidig vil det være tilgængeligt gennem API, så den nemt kan integreres i branchens workflows og med eksisterende brancheværktøjer.

”Åbenhed og fælles udvikling er nøgleordene i visionen for LCAcollect. Byggeriet står for omkring 30-40% af Danmarks CO2 udledning, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen som branche og skaber fælles værktøjer, der hjælper såvel den lille håndværksmester som den store entreprenør. Vi har haft fokus på at skabe et brugervenligt værktøj, der ikke gør dokumentationen til en administrativ byrde, men tværtimod gør det lettere for alle at holde et overblik over et byggeriets klimapåvirkning," fortæller Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director, COWI.

Værktøjet frigives til branchen i starten af de nye år og forventes at blive branchestandard. Det vil løbende blive udviklet, testet og forbedret i tæt samarbejde med byggeriets værdikæde.

Fakta om LCA-krav

 • Den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk
 • De nye klimakrav gælder for byggerier, hvor der ansøges om byggetilladelse efter den 1. januar 2023
 • Nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq. /m2/år
 • Klimapåvirkningen skal dokumenteres med en såkaldt Life Cycle Assessment (også kaldet LCA eller livscyklusvurdering)
 • Fra 2025 vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri

Fakta om organisationen bag LCAcollect

 • Værktøjet er udviklet af COWI og Arkitema, og siden videreudviklet i samarbejde med Molio og Green Building Council Denmark
 • Gruppen bag projektet tæller i dag desuden Rambøll, FRI, Danske Ark, CG Jensen, Bygherreforeningen, DI Byggeri, BUILD og BLOXHUB. Bolig- og Planstyrelsen er med som observatør

Fakta om værktøjet LCAcollect 

 • Indsamlingen foregår via en webportal
 • Værktøjet samler oplysninger om alle bygningens materialer til grundlag for LCA-beregninger
 • Kildekoden til værktøjet bliver delt som et "open core" projekt, hvilket betyder, at alle brugere kan bidrage til den videre softwareudvikling
 • Open core er en type software, hvor den bagvedliggende kildekode er tilgængelig for offentligheden, hvilket betyder, at enhver kan se og bidrage med ændringer til opbygningen af programmet
 • Beregningen for dokumentationen foregår efterfølgende i LCAbyg eller andre værktøjer