x

Nye perspektiver på fremtidens sundhed og nærhospitaler

Pressemeddelelse 18. januar 2023

En række hospitaler, kommuner samt BL – Danmarks Almene Boliger og Arkitektforeningen er gået sammen i et nyskabende samarbejde, der skal bidrage med nye perspektiver på fremtidens nære sundhedsvæsen og de kommende nærhospitaler. Den filantropiske forening Realdania støtter projektet.

Med fremtidens nære sundhedsvæsen og nærhospitalerne åbnes mulighed for på tværs af landet at imødekomme nogle af de største udfordringer i vores velfærdssamfund og tilbyde en variation af koncepter, der kan favne den forskellighed i behov og muligheder, der er rundt om i landet. 

Ambitionen er at samle erfaringer, muligheder og perspektiver. Samtidig skal der skabes muligheder for forskellige løsninger, der kan være med til at løfte områder og lokalsamfund sundhedsmæssigt. Projektet skal bidrage til en bredere forståelse af sundhed og sundhedsfaciliteter og skabe nye løsninger, der samtidig også bidrager til at skabe inkluderende, aktive og lokale fællesskaber. 

Resultaterne skal blive en vigtig inspirationskilde for fremtidens nære sundhedsfaciliteter og de kommende nærhospitaler.

Arbejdet går i gang nu, og partnerkredsen forventer at have materiale klar i foråret i form af en rapport med casebeskrivelser.

Sygeplejefaglig direktør Hanne Andersen fra Sygehus Lillebælt siger: ”For os er det inspirerende at have samlet en gruppe af forskellige parter, hvor vi hver især kan bidrage med nogle forskellige og også anderledes perspektiver fremtidens på sundhed. Vi er fortalere for, at vi skal have modet til at åbne mere op for sundhedsvæsenet og turde invitere civilsamfund og organisationer til et nyt og bredere samarbejde om sundhed og livskvalitet. Fremtidens nære sundhedsvæsen har brug for, at vi gør noget andet end i dag.”

Fakta

Partnere: Projektet er blandt andet udsprunget af Folkemødet på Bornholm, hvor en række af projektets partnere blev bragt sammen i nogle fælles diskussioner om ”sundhed er mere end behandling”, og at ”sundhed er livskvalitet – aktive og inkluderende fællesskaber, meningsfuldhed og revitalisering af lokalsamfundet”.

Sygehus Lillebælt
BL – Danmarks Almene Boliger
Rigshospitalet
Aarhus Kommune
Arkitektforeningen
Nordsjællands Hospital
Bornholms Hospital
Regionshospitalet Nordjylland

Projektledelse: not a box varetager projektledelse, dataindsamling, mv.

Projektperiode: januar-april 2023