x

Naturbaseret design kan bidrage til at løse globale udfordringer ved vores kyster

Pressemeddelelse 1. februar 2023

Arkitektur fra Danmark til verden. Nu løftes sløret for årets titel, indhold og holdet bag det danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig, der afholdes fra den 20. maj til den 26. november 2023.

Under overskriften Coastal Imaginaries sætter den Den danske Pavillon med kurator Josephine Michau i front fokus på naturbaserede designløsninger i kampen mod globale udfordringer som stigende havvand og stormflod.

Pavillonens indhold er blevet til i et samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr samt førende forskere, kunstnere, danske brancheorganisationer og videnskabelige institutioner.

”Vi er midt i den antropocæne tidsalder – aka menneskets tidsalder – hvor geologer har udnævnt mennesker til at være en geologisk kraft på lige fod med vulkaner, meteornedslag og forskydning af tektoniske plader. Mennesket er medvirkende til mange af de kriser, vi står over for i dag såsom biodiversitetskrise, klimakrise, miljøkrise, fødevarekrise mm. Vi har ikke alene mulighed, men også pligt til at agere og vende udviklingen, og her har arkitekterne, der designer vores fysiske rammer, en afgørende rolle”, siger kurator Josephine Michau. 

Fremtidens kystlandskaber 

Som besøgende på Den danske Pavillon vil man få indblik i konkrete principper for, hvordan naturen kan bruges til kystbeskyttelse og klimasikring, og hvordan disse principper udspiller sig forskellige steder på kloden. Man vil opleve en dramatisk fortælling, der i flere fremtidsscenarier viser, hvordan kysten i København kan komme til at se ud, hvis man benytter sig af naturbaserede løsninger. 

”Vi har brug for idéer baseret på håb og fremtidsoptimisme og lade nye natursyn og verdensbilleder indfinde sig i udformningen af kystlandskabet. Vi skal egentlig rejse tilbage i tiden for at finde fremtidens landskaber. Eksempler på naturbaseret design kan nemlig findes overalt på Jorden, gennem historien, og i forskellige lokale tilpasningstraditioner for at leve med vandet. De er altid forankret i en dyb forståelse af den stedsspecifikke kontekst, de opererer i”, fortæller kurator Josephine Michau.

I de to historiske bygninger, Carl Brummers fra 1932 og Peter Kochs fra 1958, der rummer Den danske Pavillon, kan besøgende udforske udstillingens bæredygtige løsningsforslag til, hvordan vi tilpasser os det stigende havvand og hyppigere stormfloder, forårsaget af klimaændringerne, som vil ændre vores kystlandskaber dramatisk i dette århundrede.  

Løsningerne rummer, udover deres kystbeskyttende kvaliteter, også potentialet til at fungere som rekreative områder for mennesker og levested for andre arter, som CO2-lagre, som madkamre og som materialebanker. 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtaler: 

”Dansk arkitektur har meget at bidrage med, når det kommer til at løse aktuelle samfundsudfordringer. Årets danske biennalebidrag sætter fokus på klimaforandringer, som nok må betegnes som én af vores generations største samfundsudfordringer. Jeg håber, at det danske bidrag kan inspirere andre lande til at bruge naturen til at tøjle konsekvenserne af klimaforandringerne.”

”På vegne af Kulturministeriet og deltagerkredsen glæder vi os til at præsentere en global aktuel og meget relevant udstilling ift. klimaudfordringer, havvandsstigning og biodiversitet, som vi tror vil vække international opsigt”, udtaler administrerende direktør for Dansk Arkitektur Center og kommissær for det officielle danske bidrag på Arkitekturbiennalen, Kent Martinussen.

Den Danske Pavillon er støttet af den filantropiske forening Realdania:
”Byer verden over ruster sig til konsekvenserne af klimaforandringerne og stigende havvand. Jeg glæder mig til at opleve en dansk udstilling for alle sanser, der tager udfordringen op og giver os kreative bud på fremtidens naturbaserede løsninger, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Komplicerede udfordringer kræver tværfaglighed

Kurator Josephine Michau bringer forskellige fagligheder ind i arbejdet med klimatilpasningen af vores kystlandskaber. 

Udstillingens faglige indhold udvikles i samarbejde med landskabsarkitekttegnestuen Schønherr og en række af Danmarks førende forskere og studerende fra forskellige danske vidensinstitutioner, heriblandt arkitekt og landskabsarkitekt Anna Aslaug Lund, som er repræsentant for forskningsprojektet ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum”, der er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Arkitektskolen Aarhus (AAA) og Københavns Universitet (KU) samt lektor David Garcia og studerende fra kandidatprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” på Det Kongelige Akademi. 

Scenograf Christian Friedländer og lyddesigner Peter Albrechtsen, begge internationalt anerkendte kunstnere, vil oversætte dele af forskningen til en sanselig og rumlig oplevelse, der gør fremtidens kystlandskaber mere håndgribelige for de besøgende. 

Arkitekturbiennalen i Venedig repræsenterer en af de vigtigste internationale kulturelle begivenheder, og det er ambitionen, at dette års udstillingsbidrag i Den danske Pavillon vil rette en ny opmærksomhed hos alle besøgende mod nye løsninger til og forestillinger om fremtidens kystlandskaber og klimaforandringernes konsekvenser i København og resten af verden. 

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.