x

Nyt projekt skal skaffe bedre data om indeklimaet i kommunale bygninger

Nyhed 23. marts 2023

Forudsætningen for en effektiv indsats for et bedre indeklima i de kommunale bygninger er et solidt og validt vidensgrundlag. Nyt projekt skal sikre, at kommunerne sidder inde med valide og ensartede data for brugernes oplevelse af indeklimaet på tværs af bygninger og på tværs af kommuner.

Kommunernes ejendomme udgør rammerne om hverdagens velfærd for mange borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at de kommunale bygninger er funktionsdygtige og understøtter kommunernes forskelligartede aktiviteter. Samtidig har de danske kommuner brug for valide data om de kommunale bygningers anvendelse, den fysiske udnyttelsesgrad og ikke mindst bygningernes kvalitet og evne til at danne gode rammer for de kommunale kerneopgaver. Her er viden om bygningernes indeklima en afgørende faktor, når kommunerne skal vurdere, hvilke bygninger der bedst egner sig til en given aktivitet. Viden om indeklimaet er samtidig vigtigt for kommunernes strategiske planlægning af deres indsats for bygningsvedligehold- og renovering. 

Valid viden om det oplevede indeklima 

Forudsætningen for en effektiv indsats for et bedre indeklima i de kommunale bygninger er et solidt og validt vidensgrundlag om udfordringernes karakter og omfang. De lovpligtige kommunale arbejdspladsvurderinger (APV’er) er en oplagt kilde til at få ensrettet data om det oplevede indeklima i kommunale bygninger. De tilgængelige oplysninger, der findes i dag, har stor forskelligartethed kommunerne imellem. Et nyt projekt kigger derfor nærmere på, hvordan nye standardiserede spørgsmål om indeklima i de kommunale APV'er kan udarbejdes, formuleres og udbredes. Formålet er at skaffe valid viden om det oplevede indeklima i kommunens bygninger og på tværs af kommunerne. 

”Valide data og viden om det oplevede indeklima er et værdifuldt grundlag for planlægning og udførelse af den konkrete indsats i kommunerne. Det giver mulighed for direkte at kunne adressere brugernes behov. Der er i dag ingen brugbare metoder til en strategisk registrering af det oplevede indeklima. Den fysiske og lovpligtige APV har potentialet til at kunne danne et validt datagrundlag til gavn for alle kommuner,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Værdifuldt grundlag for konkrete indsatser 

Projektet vil bidrage til den fælleskommunale indsats, der skal forbedre indeklimaet i de kommunale bygninger. Det skal gøres ved at stille en ensartet og verificeret metode for udarbejdelse, gennemførsel, registrering og analyse af APV for det oplevede indeklima til rådighed for kommunerne. 

”Ved at ensarte måden, vi spørger på i forbindelse med APV’er i kommunerne, får vi pludselig sammenlignelige data og viden. Og ud fra den fælles viden kan vi måske hjælpe hinanden med løsninger på udfordringer på tværs af afdelinger inden for kommunen – og på tværs af kommunegrænser – i stedet for at løse arbejdspladsudfordringer på 117 forskellige måder. Kan vi så generere nøgletal ud fra den viden, kan det tilmed bruges strategisk og til prioritering af indsatser,” siger Thea Bech-Petersen, arkitekt og bygherrerådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Projektet, der er forankret hos Danmarks Tekniske Universitet, skal afprøves i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Frederikshavn og Favrskov i løbet af 2023. Danmarks Tekniske Universitet vil sammen med Aalborg Universitet agere fagligt anker i projektet. 

Rådgivervirksomheden Transition er i øjeblikket i gang med at indsamle kommuners APV’er for at få et overblik over spørgerammerne i kommunerne. Kontakt Transition hvis du som kommune vil bidrage til projektet.