x

Værdibyg og Realdania: Disse 10 indsatser skal bane vejen for flere bæredygtige byggematerialer

Pressemeddelelse 18. april 2023

Der er et udbredt ønske blandt byggeriets praktikere om at bygge mere bæredygtigt, men der er også en række oplevede og reelle barrierer for at anvende nye, mere bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer. En ny analyse fra Værdibyg udpeger 10 indsatsområder for at få flere og mere bæredygtige byggematerialer i brug.

De reelle og oplevede risici, som er forbundet med mere bæredygtige byggematerialer, udgør en betydelig barriere for den grønne omstilling i byggeriet. Det skyldes blandt andet, at nye, mere bæredygtige byggematerialer og genbrugsmaterialer, der skal anvendes igen, ofte ikke er gennemprøvede, og derfor er behæftet med stor usikkerhed. 

Seks barrierer for bæredygtige byggematerialer

Ikke desto mindre er det afgørende, at byggebranchen kan levere mere bæredygtigt byggeri – og her er brugen af nye byggematerialer uomgængelig. Produktionen af byggematerialer står nemlig for 11 procent af verdens CO2-udledning. Derfor har branchesamarbejdet Værdibyg foretaget en analyse af, hvilke usikkerhedselementer og risici, byggeriets praktikere oplever, når de skal bygge med mere bæredygtige byggematerialer. Analysen er mundet ud i publikationen Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer.

Analysen identificerer seks grupper af barrierer for mere bæredygtige byggematerialer, hvor praktikere vurderer, at risikoen ved materialerne er meget høj. Der mangler f.eks. viden om materialernes egenskaber, og hvordan de anskaffes. Der er lavt kendskab til de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser ved at bygge med materialerne, og så mangler der fortsat vilje og rammebetingelser, der motiverer byggeriets praktikere til at prøve materialerne af og generere den nødvendige viden. 

Udpeger 10 nødvendige indsatser 

Analysen peger også på 10 indsatser, som bør iværksættes for at håndtere de barrierer, som praktikerne oplever. For hver indsats er der udpeget en part eller aktørgruppe, der er oplagt til at tage indsatsen videre. 

”Ved at forstå praktikernes udfordringer har vi kunnet opstille mulige løsningsindsatser, der kan mindske barriererne for at bygge med mere bæredygtige materialer. Det handler f.eks. om at blive klogere på materialerne gennem demonstrationsprojekter, opbygning og formidling af viden om de nye materialer, forsikringsforhold og et kritisk blik på regler og krav til byggematerialer. Målet er at invitere forskellige aktører i byggeriet til handling, så de nødvendige indsatser kan gennemføres og understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer,” udtaler programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen. 

Ny viden til gavn for alle 

Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer er blevet til med støtte fra den filantropiske forening Realdania, som håber, at byggeriets aktører, brancheorganisationer og myndigheder kan blive inspireret af at kigge nærmere på de usikkerhedselementer og risici, byggeriets praktikere oplever, så de nødvendige indsatser kan blive iværksat for at understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer. 

”Det er nødvendigt, at vi forstår de usikkerheder, der hersker i branchen, for at finde ud af, hvordan de fjernes, fordeles eller reduceres. Vi håber, at analysen kan være til stor gavn for alle, der ønsker at forstå, hvorfor og hvordan risiko bliver en barriere for at bygge med mere bæredygtige byggematerialer,” udtaler Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Fakta om analysen

  • Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer er udarbejdet af Værdibyg med støtte fra den filantropiske forening Realdania
  • Analysen bygger på en række indledende interviews med udvalgte aktører (forskere, bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og forsikringsselskaber), en heldags-workshop med ca. 40 deltagere fra byggeriets virksomheder og brancheorganisationer og ni fokusgruppemøder med 5-10 deltagere i hver
  • I analysen identificeres seks grupper af barrierer for mere bæredygtige byggematerialer: Tid, viden, økonomi, materialer, rammebetingelser og den menneskelige faktor og 10 løsningsindsatser til at imødegå barriererne
  • Værdibyg er et unikt udviklingsprogram i byggeriet, som finder og udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Bag Værdibyg står brancheorganisationerne BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med initiativet tager byggeriets toneangivende organisationer fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet.

Læs analysen Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer