x

Realdania indfører nyt rammeværk til at måle effekt af missionsrettede investeringer

Nyhed 23. juni 2023

I hvor høj grad understøtter de missionsrettede investeringer Realdanias mission om at skabe øget livskvalitet gennem det byggede miljø? Det har foreningen nu taget nyt rammeværk i brug for at måle i en årlig rapport.

Siden 2020 har den filantropiske forening Realdania arbejdet med at opbygge en portefølje af missionsrettede investeringer. Det er investeringer, der skal give et afkast på niveau med de øvrige investeringer og samtidig understøtte Realdanias mission og filantropiske arbejdsfelt. Nu tager foreningen hul på mere systematisk og i en årlig rapport at måle på den filantropiske effekt af denne type investeringer, der i den indeværende strategiperiode frem mod 2026 forventes at komme op på fem procent af investeringsformuen.

”Mens det er ret let at måle på en investerings afkast, så er opgaven straks mere kompleks, når vi kigger på, hvordan investeringer bidrager til en positiv udvikling inden for det byggede miljø. Men vi synes, det er vigtigt at gøre det, selv om det er svært. Med denne første årsrapport tager vi for alvor hul på den udfordring. Vi har udviklet et rammeværk for at måle effekten, og vi forventer at blive både klogere og dygtigere hen ad vejen,” siger investeringsdirektør Kenneth Lillelund Winther. 

Både afkast og grøn effekt 

Realdanias missionsrettede investeringer har i høj grad haft fokus på den grønne omstilling, bl.a. energieffektivisering og teknologier til at gøre byggeriet mere effektivt. Alt sammen med en positiv effekt for klimaaftrykket. Generelt har foreningen en præference for grønne investeringer, men de missionsrettede går et skridt længere, og ambitionen er at komme tættere på de områder, som man også har fokus på i det filantropiske arbejde, og bidrage til at skabe en positiv effekt her. 

”Det at arbejde med MRI er en måde, hvor man kan få endnu mere filantropi for pengene, kan man sige. Vi har i vores filantropiske arbejde i mange år haft et stort fokus på bæredygtighed og ikke mindst klima. Nu har vi gennem vores MRI-investeringer også mulighed for at bidrage positivt til, at vi når de globale mål på dette område. Med det udviklede rammevæk er vi nu kommet tættere på også at kunne måle på effekten af dem,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk. 

Rammeværk med ophæng i EU-taksonomi 

Rammeværket for at måle på den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer er udviklet i samarbejde med The Footprint Firm, der også står bag beregningerne af effekt – f.eks. hvor meget CO2-udledning, der er mindsket via investeringen. Rammeværket tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder og opgørelsesmetoder, og effekten defineres derfor med udgangspunkt i EU’s taksonomier for henholdsvis klima- og miljømæssig bæredygtighed og social bæredygtighed. Og alle investeringer vurderes ud fra tre trin:  

  • Bidrager væsentligt til missionen (positiv impact) 
  • Gør ikke væsentlig skade  
  • Opfylder Realdanias politik for samfundsansvar 

Det er målet, at rapporten om effekten af de missionsrettede investeringer vil komme en gang om året – formentlig nogenlunde samtidig med Realdanias årsrapport. 

Effekten af Realdanias Missionsrettede Investeringer 2022