x

Kuratoren for Den danske Pavillon til Arkitekturbiennalen i 2025 er valgt

Pressemeddelelse 6. juli 2023

På vegne af Kulturministeriet har et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, den filantropiske forening Realdania og Dansk Arkitektur Center valgt arkitekt Søren Pihlmann som kurator for det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på den 19. internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2025.

Søren Pihlmann, arkitekt og grundlægger af pihlmann architects, er valgt som kurator for det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i 2025 efter en proces, hvor i alt seks inviterede kuratorkandidater har budt ind med forslag til udstillingen i Den danske Pavillon.

Under overskriften ”Kan vi bygge videre på verden uden at bygge nyt?” ønsker bedømmelsesudvalget for det danske bidrag at sætte fokus på omstillingen til et bæredygtigt samfund gennem vedligehold og genbrug af den eksisterende bygningsmasse og kulturarv.

”Vi nedriver og bygger mere nyt, end vi arbejder videre med det, vi allerede har, og vi gør det på måder, der skader vores, og i særdeleshed kommende, generationers eksistensgrundlag. Er de barske realiteter egentlig virkelig gået op for os?” spørger Søren Pihlmann.

Søren Pihlmann vil skabe en sanselig totalinstallation, hvor Den danske Pavillon skal danne ramme om formidlingen af en ny cirkulær arkitekturpraksis, der fokuserer på brug af de materialer og bygningskomponenter, der allerede findes i bygningen og på stedet.

Udstillingen skabes i samarbejde med fageksperter, blandt andet fra landets arkitektskoler, myndigheder og videnscentre, samt håndværkere, producenter og materialespecialister. 

”Søren Pihlmanns bud rummer et overraskende og originalt svar i skala 1:1 på spørgsmålet om, hvordan vi kan bygge videre på verden uden nødvendigvis at bygge nyt. Vi forventer et radikalt bud, der forener byggekunst, historie og kulturhistorie på en måde, der kan opleves sanseligt, og som samtidig formidler en helt ny arkitektfaglighed og tilgang til det at bevare og genbruge vores eksisterende bygningsarv,” udtaler juryen.

Om Den danske Pavillon

Kulturministeriet ejer Den danske Pavillon i Venedig, der anvendes til arkitektur- og kunstbiennalerne. Kulturministeriet har udpeget Dansk Arkitektur Center som kommissær for det officielle danske bidrag til den 19. internationale Arkitekturbiennale i Venedig. 

Følg med påDAC's hjemmeside, der opdateres løbende.