x

Invitation til arkitekter og designere: Vær med til at skabe nytænkende rum for fællesskab

Nyhed 27. juni 2023

Nu inviterer Realdania arkitekter og designere til at deltage i udviklingen af et katalog af nytænkende små fysiske rum for fællesskab, der senere skal etableres rundt omkring i hele landet og understøtte lokale fællesskaber. Den 14. august lanceres en åben prækvalifikation. Allerede nu kan man tilmelde sig et informationsmøde den 23. august.

Tilmeld dig informationsmødet

Tilmeld dig informationsmødet

Kom med til informationsmøde om konkurrencen 'Rum for fællesskaber' den 23. august.

Hvordan kan vi gennem de fysiske rammer gøre det nemmere for lokale ildsjæle at få eksisterende og nye fællesskaber til at gro? Det spørgsmål er afsæt for konkurrencen 'Rum for fællesskab', der har til formål at understøtte lokale fællesskaber over hele Danmark.   

Konkurrencen skal munde ud i et katalog af lette, multifunktionelle konstruktioner, som fællesskaber over hele landet selv kan være med til at præge, samle og tilpasse til netop deres behov. Det er planen, at fællesskabs-rummene skal etableres mindst 100 steder over hele landet. Kataloget kan bestå af åbne og lukkede pavilloner, inventar, møbler og meget gerne nytænkende blandinger heraf. Elementerne tænkes udført i biobaserede eller genanvendte materialer med høj holdbarhed. Fællesskabs-rummene skal designes til adskillelse, sådan at de kan tilpasses, vedligeholdes effektivt og genanvendes i nye sammenhænge.   

Konkurrencen kommer til at forløbe som en prækvalifikation, der henvender sig primært til arkitekter og designere. Herefter vil forventet 8-12 virksomheder indgå i et kort konkurrenceforløb med fokus på designstrategi henover oktober-november. 4-6 virksomheder vil herefter blive udvalgt til at udvikle kataloget af konkrete rum for fællesskab. Den sidste del vil foregå i en dialogbaseret, tværfaglig og konkurrencefri designproces, der vil forløbe fra januar til april 2024. Undervejs i forløbet vil der blive lagt stor vægt på samarbejde på tværs af fagligheder og mellem de deltagende virksomheder.  

Konkurrencen vil tage afsæt i et vidensgrundlag om fællesskaberne i Danmark og deres behov. I processen vil der blive stillet kompetencer inden for fællesskaber til rådighed såvel som tekniske kompetencer indenfor statik, brand, produktion, udførelse mv. 

Undervejs vil man bl.a. skulle udvikle fysiske prototyper i samarbejde med en række lokale borgergrupper. Man kan deltage som lille, stor, ung eller etableret virksomhed. Der vil ikke blive stillet krav om omfattende teamdannelser.