x

OPHAV oplevelses- og søsportscenter sætter kurs mod næste mål

Pressemeddelelse 31. august 2023

Morsø Kommune går nu i gang med at modne planerne for oplevelses- og søsportscentret OPHAV. Her ved Limfjorden skal lokale og besøgende kunne opleve og komme tæt på østers, skaldyr og søsport. Den filantropiske forening Realdania støtter analysearbejdet.

Der er store planer på Mors om et center, der skal formidle Limfjorden, og livet under, over og ved fjorden. Der er siden Morsø Kommune fik en Finanslovsbevilling i 2018 til projektet blevet arbejdet på at skabe de bedst mulige rammer for projektet.

Næste skridt er nu at udarbejde en bæredygtighedsvision for OPHAV som attraktion og som lokalt samlingssted. Visionen skal tage højde for attraktionens bæredygtighed bredt set. Både ift. klima-og miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske aspekter.

Derudover skal der kigges på projektets markedsanalyse, forretnings- og driftsmodel for at finde den rette størrelse på projektet, og en bygherrerådgiver skal udarbejde et byggeprogram for den færdige bygning.

Analysearbejdet skal give et solidt fundament for at udskrive en arkitektkonkurrence i 2024 for det kommende oplevelsescenter ved Nordhavnen i Nykøbing.

En drøm kan tage form

Formand for projektets politiske styregruppe Ellen Philipsen Dahl er begejstret for, at Realdania nu har meldt ud, at støtter analysearbejdet med i alt 1.733.000 kr.  

- Vi er så glade for, at Realdania bakker op og kan se et stort potentiale i vores visioner med OPHAV. Det er en drøm at få Realdania med på holdet, for det er en medspiller med muskler og erfaringer, der kan løfte og kvalificere projektet. Samtidig er det også en blåstempling af projektets høje ambitioner, fortæller Ellen Philipsen Dahl.

Også hos borgmester i Morsø Kommune, Hans Ejner Bertelsen, er der stor begejstring: "At Realdania vil samarbejde om realiseringen af OPHAV er en rigtig stor nyhed for Mors. Siden kommunen modtog Finanslovsbevillingen i 2018 til et center for østersturisme er der arbejdet intenst med at realisere drømmen om en platform til både at formidle og aktivere Limfjordens mange muligheder for oplevelser med skaldyr og søsport. Det er et stort skridt på vejen, og det kan alle morsingboere og vores turister glæde sig over."

Skaldyr og fjordliv – en del af Mors’ unikke DNA 
På Mors er der en helt særlig tilknytning til Limfjorden, og fjorden er en del af det daglige liv på øen. Nykøbing Mors som Danmarks Skaldyrshovedstad er i den grad også med til at gøre stedet helt unikt. Limfjordens skaldyr og de mange muligheder, der er for at være aktiv på vandet, er en stedbunden kvalitet, der rummer mange potentialer.

Potentialer, som Realdania også har bemærket og ønsker at understøtte: "Morsø Kommune og en række aktører på Mors har arbejdet fokuseret med udviklingen af OPHAV over en længere periode. I de gennemførte undersøgelser er det tydeligt, at både skaldyrsproduktion og søsport er en del af øens DNA, og som sådan rummer et potentiale ift. erhvervsudvikling, bosætning og borgernes livskvalitet. Hos Realdania er vi glade for nu at kunne understøtte forarbejdet, der kan konkretisere projektet yderligere," fortæller projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen. 

Oplevelsescenteret OPHAV forventes at stå færdigt i efteråret 2027.