x

Nyt partnerskab: Stampet lerjord skal mindske klimabelastningen i fremtidens byggeri

Pressemeddelelse 1. september 2023

En grøn omstilling af byggebranchen kræver nye byggematerialer, og en af løsningerne kan være stampet lerjord. Derfor undersøger et nyt partnerskab, ’Leralliancen’, nu mulighederne for at opføre ejendomme med brug af stampet lerjord. Målet er at bidrage til at reducere klimaaftrykket i byggebranchen og indsamle viden om nye byggemetoder. Med støtte fra Realdania påbegyndes de indledende undersøgelser.

Når vi i fremtiden bygger nye ejendomme i Danmark, kan beton måske erstattes af stampet lerjord. Stampet lerjord har nemlig en lang række attraktive egenskaber, der bl.a. bidrager til at reducere CO2-udledningen betydeligt ved opførelsen af nye bygninger. Det er baggrunden for, at PensionDanmark, KIRKBI og CPH Village sammen med tegnestuerne Juul Frost Arkitekter, ReVærk og MEE Studio har indgået ’Leralliancen’, der skal undersøge, hvordan vi kan anvende stampet lerjord. Alliancen har netop modtaget en bevillig fra den filantropiske forening Realdania til at foretage de indledende undersøgelser.  

Marius Møller, direktør for PensionDanmark Ejendomme: ”Byggebranchen står for en væsentlig del af verdens samlede CO2-udledning, og det kalder på innovation og brede partnerskaber. I PensionDanmark vil vi gerne bidrage til at trække branchen i en grønnere retning og hæve ambitionsniveauet for CO2-reduktion i byggeriet. Her er alternative byggematerialer et helt centralt element. Samtidig vil markedet kun efterspørge grønne løsninger i endnu højere grad, så projektet har også et stærkt forretningsmæssigt potentiale.”

’Leralliancen’ adresserer de nuværende udfordringer med produktion, hvor tid og pris gør det svært at industrialisere, kommercialisere og skalere stampet lerjord som byggemateriale. Her undersøger partnerskabet også muligheden for at anvende ny robotteknologi til produktion af stampet lerjord. Det kan bidrage til at nedbringe pris og produktionstid markant. 

Christian Nørgaard, director, KIRKBI Real Estate: ”Vi står over for en afgørende mulighed for at forme fremtidens byggeri gennem vores valg af materialer. Ved at tage det første skridt og eksperimentere med ny teknologi og stampet lerjord som byggemateriale håber vi både at kunne være med til at øge vidensniveauet omkring brug af lerjord som byggemateriale, inspirere andre til at tænke nyt og bane vejen for en mere klimavenlig fremtid, ikke mindst nedsættelse af CO2-udledningen fra byggeriet.”

De mange positive egenskaber ved stampet lerjord kan bidrage til at mindske CO2-udledningen i byggerier. Først og fremmest giver lerjord som erstatning for beton en betydelig klimafordel. Men der er også gevinster at hente i udfordringen med at afskaffe overskudsjord fra byggeriet, og så er lerjord også cirkulært, da det enten kan stampes til nye elementer, eller knuses og føres tilbage til jorden.

Michael Deichmann Plesner, CO-CEO i CPH Village: “Klima og ressourcekrisen er en enorm mulighed for nytænkning og nye løsninger i en bygge- og ejendomsbranche, som ikke har haft produktivitetsvækst i over 25 år. CPH Village har cirkulære løsninger og absolut bæredygtighed som en del af vores DNA, og vi er stolte af at være med i front med Leralliancen, hvor opgaven er at finde fremtidens løsninger til gavn for danske virksomheder, og de milliarder af mennesker som flytter til byerne verden over de kommende årtier.”

Stig Hessellund, projektchef i Realdania: ”Historisk har ubrændt ler og lerjord spillet en stor rolle i den danske byggeskik. Men efter introduktionen af beton i efterkrigsårene er interessen forsvundet fra det almindelige byggeri i Danmark, fordi effektiviteten var for lav. Et projekt som dette kan bidrage til, at vi genopfinder et materiale, der er gået i glemmebogen, og opdaterer byggeskikken til en effektiv produktion. Ved at forene fortid og fremtid håber vi at vinde på flere fronter – både i forhold til æstetik, bæredygtighed og indeklima”.

Med de forestående projekter håber ’Leralliancen’ på afdække eventuelle risici og tilvejebringe viden og en konkret byggemetode gennem tre eksempelbyggerier.

De grønne effekter af stampet lerjord 

  • I gennemsnit udleder vi i dag knap 10 kg CO2-ækv./m²/år ved nybyggeri af boliger (ifølge LCAbyg og AAU BUILD-rapporten SBI 2020:04). 
  • Pilotprojektets indledende livscyklusberegninger viser, at stampet lerjord i kombination med træ har potentialet til samlet at skabe et hybridbyggeri med et aftryk på 2,5 kg CO2-ækv./m²/år. Det svarer til en reduktion på 75 % i CO2 udledningen. 
  • Dertil kommer det cirkulære potentiale ved at kunne genanvende lerjord i nye elementer eller knuse det og føre det tilbage til jorden. 
  • Derudover kan meget dansk lerjord anvendes direkte fra en eventuel byggegrund, så transport og overskudsjord reduceres markant. 
Om Leralliancen
  • Rådgiverteam: Juul Frost Arkitekter (projektledelse), ReVærk og MEE Studio.
  • Underrådgiver og ingeniør: Werner Sobek GmbH.
  • Udførende underentreprenør: Én Jord.
  • Odico Construction Robotics.