x

Realdania søger rådgivere til kampagnen Underværker

Nyhed 25. september 2023

Rådgivere med blik for innovative og bæredygtige løsninger inden for arkitektur og landskabsdesign kan nu søge om at blive prækvalificeret til at rådgive ildsjæleprojekter i Realdanias kampagne Underværker. Frist for ansøgning er den 23. oktober.

Er du motiveret for at arbejde med bæredygtighed og rådgivning af projekter præget af frivillighed og iværksætterånd? Så er der mulighed for at blive prækvalificeret som rådgiver til Underværker – en Realdania-kampgane målrettet ildsjæle i det byggede miljø.

Som prækvalificeret rådgiver kan du byde ind på rådgivning af de ildsjæleprojekter, der modtager støtte fra Underværker i perioden 2024-2027. Projekterne bliver støttet med op til 1 mio. kroner til lokale fællesskabende projekter i det byggede miljø, hvoraf en del af midlerne ofte afsættes til ekstern rådgivning. 

Boost bæredygtigheden

Med prækvalificeringen ønsker Realdania at give ildsjælene, der ofte er uprofessionelle bygherrer, adgang til et professionelt korps af rådgivere, der kan være med til at styrke bæredygtigheden i projekterne. Ambitionen er bl.a. at reducere byggeprojekternes klimabelastning og afprøve bæredygtige løsninger, der spiller sammen med Underværkers legende, kreative og udviklende karakter.

Rådgiverens opgave vil derudover variere med projekternes karakter og ildsjælenes behov. Opgaven som rådgiver indebærer typisk: 

  At bistå projektejer i processen og aflaste de frivillige
  At sikre bæredygtighed i de arkitektoniske løsninger
  At sikre at brugerbehov svarer til den fysiske omdannelse
  At sikre at historiske kvaliteter bliver fastholdt eller styrket
  At sikre at projektets byggetekniske kvalitet lever op til standard og myndighedskrav

Anmodning om prækvalificering

Både erfarne og nyetablerede rådgivere inden for arkitektur og landskabsdesign kan anmode om prækvalifikation – det vigtige er, at du kan bidrage med innovative og bæredygtige løsninger i frivillige ildsjæleprojekter. Samtidig er det vigtigt, at det samlede korps af prækvalificerede rådgivere afspejler variationen og mangfoldigheden blandt Underværkers projekter og ildsjæle bedst muligt.

Læs om, hvordan du bliver prækvalificeret på Underværkers hjemmeside. Fristen for indsendelse af anmodning om prækvalifikation til kampagnen Underværker er den 23. oktober 2023 kl. 12.00. De udvalgte rådgivere lanceres i uge 46 på Underværker.dk. 

Underværker.dk

Spørgsmål

Der kan stilles spørgsmål til sekretariatet for Underværker frem mod fristen den 23. oktober. Spørgsmål stilles skriftligt til kampagnesekretariatet via e-mail: info@undervaerker.dk.
Alle spørgsmål og svar offentliggøres løbende på Underværkers hjemmeside.