x

Syv medlemmer valgt til repræsentantskabet i Realdanias valggruppe for erhverv

Pressemeddelelse 23. november 2023

Der blev valgt syv medlemmer til Realdanias repræsentantskab, da den filantropiske forening i dag afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for erhverv.

Realdania afholdt torsdag den 23. november valgmøde i Valggruppen for erhverv, der omfatter ejere af erhvervsejendomme. På mødet, der blev afholdt i DR Koncerthuset, blev der blandt ni opstillede kandidater valgt følgende syv medlemmer til repræsentantskabet for en fireårig periode:

  • Andreas Just Karberg, direktør, København K 
  • Carsten Thygesen, direktør, Skjern
  • Claus Kiilstofte Pihlmann, direktør, Aarhus C
  • Jesper Andreasen, bestyrelsesformand, Rødovre
  • Kent Villadsen Madsen, adm. direktør, Silkeborg
  • Lærke Hein, CEO, Nordhavn
  • Merete Eldrup, formand, København K

På valgmødet var der ud over valg til repræsentantskabet også en kort orientering om den aktuelle situation i den filantropiske forening fra bestyrelsesformand Lars Krarup og adm. direktør Jesper Nygård. Derefter havde medlemmerne af valggruppen mulighed for at stille spørgsmål og komme med input.

”Det er altid givende at mødes med medlemmerne af vores faglige valgrupper og få deres input til vores arbejde. Det er også dejligt at opleve engagementet, hvor så mange har lyst til at være en del af vores øverste myndighed. Jeg glæder mig til samarbejdet med de medlemmer af repræsentantskabet, der blev valgt på mødet i dag,” siger bestyrelsesformand Lars Krarup.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 180.000 medlemmer. Foreningen arbejder på basis af sin investeringsformue for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania støtter bl.a. byudvikling i både små og store byer, den grønne omstilling i byggeriet og bevaring af bygningskultur. Fra den filantropiske forenings start i år 2000 og frem til udgangen af 2022 har Realdania støttet omkring 4.750 projekter med ca. 22,4 mia. kr. 

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og fører tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål.