x

DanBAN og Realdania står bag ny dansk PropTech-fond

Pressemeddelelse 11. december 2023

DanBAN – foreningen af business angels i Danmark – og den filantropiske forening Realdania har taget initiativ til at etablere en ny investeringsfond inden for PropTech. Fonden skal understøtte investeringer i teknologibaserede startups inden for byggeriet og ejendomssektoren. For Realdania er der tale om en missionsrettet investering.

Der er behov for at effektivisere ejendoms- og byggebranchen og få løsninger på markedet, der kan understøtte dette. Det skal den nye investeringsfond DBPT Fond K/S (Proptechfonden) understøtte med investeringer i pre-seed og seed-virksomheder. Størstedelen af investeringerne skal rettes mod danske startups. De øvrige investeringer skal ske i Norden og EU-nabolande. Ambitionen er, at fonden rejser 50 mio. kr. i kapital.

Proptechfonden vil bidrage til at lukke et finansieringsgab mellem iværksætternes egne investeringer og de større investeringer, som de traditionelle venturefonde typisk kommer med. Med fonden og den brede vifte af investorer er det muligt at samle en række kompetencer og midler, så investeringerne kan blive mere kvalificerede, og der er større sikkerhed for opfølgningsinvesteringer på det rigtige tidspunkt.

For Realdania er investeringen en af foreningens missionsrettede investeringer, der ud over at skabe økonomisk afkast også skal understøtte foreningens mission og målene for det filantropiske arbejde. Det gælder f.eks. målet om at understøtte et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. Investeringsdirektør i Realdania, Kenneth Lillelund Winther siger:

”Vores investering i Proptechfonden supplerer vores filantropiske arbejde, hvor vi støtter innovation og udvikling af nye løsninger, der kan bidrage til at hjælpe byggeriet i en mere effektiv retning. Vi har tidligere investeret missionsrettet i bl.a. Building Ventures, Navitas Capital og A/O Proptech, og i forhold til de eksisterende investeringer retter denne investering sig mod de helt tidlige faser i udviklingen af løsninger til byggeriet og primært imod danske startups.”

Proptechfonden er en aktivt forvaltet fond. Ud over Realdania som ankerinvestor med op til 49 procent af fondens midler forventes op mod 25 af DanBAN’s medlemmer at investere i fonden. Formand for DanBAN Jesper Jarlbæk glæder sig over, at en gruppe af organisationens medlemmer allerede har været involveret i etableringen af fonden og bl.a. udgør direktionen og en del af bestyrelsen.

”Det glæder mig at vi er lykkedes med at etablere den nye fond i samarbejde med Realdania. For vores medlemmer betyder det, at de får mulighed for at dyrke PropTech-området helt snævert og meget fokuseret sammen med andre investorer, der har dyb indsigt i feltet. Det er helt særligt, at fonden både har industri- og fasefokus, og det skulle gerne give flere succesfulde investeringer. At investere i fonden vil give vores medlemmer endnu en mulighed for at opnå gode afkast og god risikospredning,” siger Jesper Jarlbæk fra DanBAN.

Proptechfonden ledes af en bestyrelse, der i forhold til investeringsbeslutningerne agerer uafhængig af Realdania og DanBAN. Sammensætningen af bestyrelsen understøtter en aktiv forvaltning og repræsenterer et kompetencefelt, der har dyb viden om feltet og økosystemet, fra pre-seed til exit. Formand for bestyrelsen Christian Carlsen, der til daglig er professionel investor og bestyrelsesmedlem, siger:

”Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med den øvrige bestyrelse og de to ledende partnere, som i første omgang på daglig basis vil opsøge og vurdere nye investeringer. Desuden ser vi frem til et tæt samarbejde med business angels og de af vores investorer, der aktivt vil bidrage som ambassadører. De kan med deres brancheviden og potentielle rolle som co-investorer være vores ’øjne og ører’ i hele landet og fremme de rigtige investeringer. Samtidig får de med fonden et apparat, der screener og udvikler de investeringscases, de kan have en særlig interesse i.”

Det er Per Andersen, tidligere partner i PWC, og Lars Bonde Lindberg, tidl. ejer af entreprenørvirksomheden StenKlint A/S, der er de ledende partnere. Begge har en lang række PropTech-investeringer i bagagen og får nu til opgave for fonden at finde 20-25 relevante investeringer ud af hundredvis af mulige investeringscases.

At PropTech-branchen er i stærk udvikling bekræftes af PropTech Denmark, der samler virksomheder inden for branchen. I organisationens brancherapport for 2023 fremgår det, at der i 2021 blev investeret 354 mio. kr. i branchens start-ups, og at det beløb i 2022 var vokset med knap 400 procent til 1.378 mio. kr. Direktør Michael Ambjørn hilser den nye fond velkommen:

”Investeringer i PropTech er mangedoblet, siden vi begyndte at tælle i 2020. I en branche med et væld af akutte udfordringer, er der brug for markedsklare løsninger, der kan skaleres. Derfor er vi glade for at byde velkommen til en ny fond, der kan understøtte innovation allerede i de tidlige stadier – og som kan følge dem i vækstrejsen.”

Udover start-ups, består økosystemet omkring fonden af andre investorer, netværk, iværksætternes potentielle kunder, m.fl., hvoraf en række allerede er en del af et fælles miljø i BLOXHUB.