x

Hjælp til betalbare boliger i Ukraine efter dansk model

Pressemeddelelse 23. januar 2024

Et dansk initiativ vil bistå Ukraine med at genopbygge og skabe nye udlejningsboliger. Inspirationen kommer fra den danske almene boligmodel. Realdania har sammen med en række andre parter støttet opstartsfasen.

Krigen i Ukraine har ført til enorme ødelæggelser af infrastruktur og bygninger, bl.a. mange private boliger. Samtidig har boligmarkedet undergået en stor forandring, siden Ukraine var en del af Sovjetunionen, hvor boligmarkedet var statsligt reguleret. I dag er ejerboliger det dominerende, og der er kun få udlejningsboliger, som udlejes på markedsvilkår. De to ting i kombination betyder, at mange ukrainske familier har meget svært ved at finde en bolig, de kan betale.

Den udfordring vil et nyt dansk initiativ nu bidrage til at løse, når genopbygningen i Ukraine kan gå i gang. Foreningen ”Ukrainian homes for all -Danish inspired nonprofit model” er stiftet på initiativ fra en række danske aktører, der har erfaring med den almene boligsektor i Danmark. Med inspiration fra den danske model for almene boliger vil foreningen i samarbejde med lokale parter i Ukraine udvikle en boligmodel, der muliggør udlejning af gode og bæredygtige boliger til en leje, der kan betales af almindelige familier. 

”Vi ser et potentiale i at trække på den mangeårige erfaring, vi i Danmark har med almene boliger, der ikke skal generere profit og hvor der er plads til alle indkomstgrupper i samfundet. Derfor vil vi sammen med lokale samarbejdspartnere forsøge at udvikle en tilsvarende model, der passer til det ukrainske samfund, siger formand for foreningens bestyrelse advokat Kurt Helles Bardeleben.  

Realdania støtter sammen med en række andre parter udvikling af indsatsen gennem stiftelsen af foreningen. Adm. direktør Jesper Nygård, der har en lang historik i den almene sektor, har personligt deltaget i det indledende arbejde som en af initiativtagerne.

”Målet er, når genopbygningen på et tidspunkt kan gå i gang, at bidrage til at bygge en bedre boligsituation i Ukraine end før krigen. Det er vi en række mennesker med dyb erfaring i samfundsforhold og i boligpolitik, der er gået sammen med lokale aktører i Ukraine om at give et bud på. En ny boligmodel, hvor der også er plads til borgere med en lavere indtægt, og hvor huslejeindtægter går til at bygge endnu flere betalbare boliger. Denne form for indsatser uden for landets grænser støtter Realdania ikke, men det har været oplagt og muligt at støtte stiftelsen af foreningen, så arbejdet kan formalisere og få gode udviklingsvilkår. Og personligt kan jeg bidrage med mine 30 års erfaring fra den almene sektor og 20 års erfaring fra Realdania, og det har jeg valgt at gøre,” siger Jesper Nygård. 

En række danske aktører bidrager

Projektet udvikles i samarbejde med lokale myndigheder i byen Mykolajiv, som har været hårdt ramt af ødelæggelser som følge af krigen. I den første fase er der fokus på at udvikle arkitekturen omkring boligerne og en juridisk og organisatorisk struktur inspireret af den danske almene boligmodel og tilpasset ukrainske forhold og erfaringer. I næste fase er det ambitionen at opføre tre pilotprojekter med ukrainske samarbejdspartnere. Det er håbet, at projekterne kan bidrage med inspiration og erfaringer, så der kan opføres endnu flere boliger efter samme model. 

En række aktører bidrager til udviklingen med økonomiske og faglige ressourcer.  BL, Industriens Fond, Rambøll Fonden og den filantropiske forening Realdania bidrager hver med 150.000 kr. til den indledende udvikling af indsatsen gennem stiftelsen af foreningen. Rambøll Fonden finansierer udviklingen af værdiprogrammet for boligerne gennem en bevilling på 1.187.500 kr. Dette arbejde udføres primært af Henning Larsen Arkitekter. Industriens Fond finansierer gennem en bevilling på 720.000 kr. udviklingen af den organisatoriske og juridiske model. Dette arbejdes udføres primært af Sirius Advokater. Bestyrelsens medlemmer arbejder pro bono og virksomhederne bidrager derudover til projektet gennem reduceret dækningsbidrag.

Initiativtagerne har i det meste af 2023 arbejdet med indsatsen, og i december blev foreningen stiftet. Bestyrelsen består af:

Kurt Helles Bardeleben, partner og advokat, Sirius Advokater (formand)
Katja Waagepetersen, seniorarkitekt Henning Larsen Arkitekter (næstformand)
Jens Elmelund, adm. direktør, KAB (medl. af forretningsudvalget)
Frank Jensen, fhv. overborgmester Frank Jensen (medlem af forretningsudvalget)
Line Røtting Dornan, adm. direktør, Fonden for Billige Boliger og Kuben Byg
Bent Madsen, adm. direktør i BL
Jacob Axel Nielsen, fhv. minister
Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania
Charlotte Flindt Pedersen, direktør Det Udenrigspolitiske Selskab