x

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Nyhed 19. marts 2024

Med et klart mål om at gøre biodiversitet langt mere tilgængelig i fremtidens byudvikling, er det første katalog med viden, værktøjer og visionær inspiration netop lanceret.

Rådgivningsvirksomheden Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab – en del af Molio stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling. 

”Interessen for og viljen til handling har aldrig været større på det her felt. Vi oplever en enorm interesse fra aktører på tværs af hele byggebranchen og indenfor alle hjørne af byudvikling til at bidrage til løsningen af de alvorlige udfordringer, biodiversiteten står i. Kataloget her guider og inspirerer branchen ved at give overblik over et meget komplekst emne, der kan være ret svært at komme i gang med – men som skaber værdi for både det enkelte byggeri, dets fremtidige brugere og den natur, det også i helt bred forstand skal eksistere i og med,” fortæller direktør for Habitats, Rasmus Vincentz.

Den viden, som kataloget med sit tilgængelige opslags-format giver adgang til, findes i øjeblikket ikke samlet for branchen. 

Det er dermed visionen for kataloget at være et stærkt fagligt redskab til brug for professionelle, der ønsker at arbejde praktisk og ambitiøst med biodiversitet. Det skaber et solidt afsæt for handling og guider til effektiv realisering af de mange gode intentioner og ambitioner, der netop nu tager form og fart – i byggebranchen og i samfundet mere generelt.

”Vores økonomi, levegrundlag og velbefindende afhænger af den værdifulde ressource: Naturen. Biodiversitet får naturen til at trives, og naturen får mennesker til at trives. Målet med inspirationskataloget er at skabe et vidensgrundlag for forvaltningen og udviklingen af natur i det byggede miljø og byudviklingen på et både strategisk og operationelt niveau”, siger Christina Haupt Toft fra ConTech Lab.

En del af løsningen – og fremtiden    

At biodiversiteten er under ekstremt hårdt pres, er godt på vej ind på dagsordenen hos både politikere og virksomheder. Løsningerne kredser ofte omkring den meget vigtige beskyttelse og genopretning af naturområder udenfor det byggede miljø. Kataloget viser, at alle løsninger skal i spil, for at lykkes med den vigtige omstilling – både helt praktisk ift. byggeri og lidt større ift. vores måder at bo og leve på. Som Rasmus fortæller: ”Byggeri og byudvikling er et af de steder, der for alvor har potentiale til at spille en meget vigtig rolle i at vende tabet af biodiversitet. Branchens muligheder – og dermed ansvar – for handling strækker sig ikke alene hele vejen fra den lokale byggeplads og ud langs de forsyningskæder, der påvirker biodiversitet og økosystemer over hele verden. Mulighederne strækker sig samtidig hele vejen ind i det liv, der skal leves i og omkring det byggede miljø”, fortæller Rasmus og uddyber: ”Branchen har vilde muligheder for ikke blot at påvirke områderne omkring byggerier, men også for at skubbe på en uhyre vigtig transformation af de måder, vi dyrker, udvinder materialer og producerer på, og hvordan vi forbruger, lever og udvikler vores samfund på – selve årsagerne til tabet af biodiversitet.”

Og det er her, kataloget ifølge Rasmus Vincentz, for alvor skiller sig ud: ”Vi samler her ikke kun status for lovgivning, rammer og værktøjer – og cases for, hvordan det er kommet til udtryk i tidligere og nyere byggerier. Kataloget giver også inspiration til, hvor det her felt er på vej hen – med visioner for en fremtid med biodiversitet som en integreret del af livet – også i byer og bygninger.” 
 

Lanceringsevent trækker fulde huse 

Byggeriets Samfundsansvar lagde mandag den 18. marts hus til lanceringsevent af kataloget, hvor de heldige, der har fået plads til det eftertragtede event, får indsigt i nogle af de cases, som kataloget favner fra både bygherre- og rådgiverperspektivet. 

Eventet, der afholdes på Blox i København, har også plads til debat, perspektiver og refleksioner, før trykte eksemplarer af kataloget bliver uddelt. Kataloget er netop også lagt digitalt tilgængeligt, så den vigtige dialog kan fortsætte – og ord kan blive til endnu mere handling.

Biodiversitet i byggeri og byudvikling