x

Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune og Aarhus Vand undersøger tilpasningsdygtig byplanlægning

Nyhed 18. marts 2024

Klimaforandringerne giver store udfordringer for byplanlægningen. Forskere fra Arkitektskolen Aarhus vil nu undersøge og afprøve metoder til, hvordan byerne kan rustes bedre til at kunne modstå konsekvenserne af stigende grund- og havvand, øge nedbør og hyppigere stormflod. Den filantropiske forening Realdania bidrager til forskningsprojektet, der har titlen "LAVA - LANDSKABET OG VANDET SOM DRIVER FOR ADAPTIV PLANLÆGNING".

LAVA vil arbejde på tværs af sektorer og integrere tværfaglig viden for at bidrage til en helhedsorienteret tilgang til by- og landskabsplanlægning.

Projektet er baseret på tre principper: forståelse og arbejde med vandet og landskabet, forståelse og arbejde med stedet og dets potentialer, samt prioritering af indsatser på både kort og lang sigt gennem tilpasningsdygtig planlægning. Projektet har også en praksisnær tilgang, hvor kommunale praksisser og arkitekturforskning samarbejder tæt. Det sikrer, at projektets resultater kan implementeres effektivt og bidrage til transformative forandringer. LAVA vil foregå som aktionsforskning i et tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Aarhus Kommune, sammen med deres forsyningsselskab Aarhus Vand, har specialistviden inden for forskellige fagområder i klimatilpasning og byudvikling. Mens forskningssporet repræsenterer det uvildige blik udefra.

Som cases i projektet bruges Egå Vandopland og kystzone, og senere vil der blive inddraget flere kommuner. Områderne har en række komplekse udfordringer – ligesom mange andre kystkommuner med kystbyer, der ligger ved større å-systemer. Det betyder eksempelvis, at de er mere udsatte for skybrud, bagvand, stormfloder, stigende havvand og grundvand.

Projektet bygger på et unikt nyt samarbejde mellem arkitektskolen, Aarhus Kommune og Aarhus Vand og har Katrina Wiberg, lektor ved Arkitektskolen Aarhus, Birgit Weber, programleder i Natur og Miljø og stadsarkitekt Anne Mette Boye i Aarhus Kommune i spidsen for projektet. Projektet bygger videre på den viden, der ligger i kommunen og på Katrinas tidligere forskning i Missing Link-projektet. Missing Link tog afsæt i vandoplande som ramme for helhedsorienteret by- og landskabsplanlægning og konceptualiserede deloplande som en ny kvartersforståelse. Projektet fokuserede primært på metodeudvikling og regnvand. I LAVA-projekt arbejdes der med alle vandkilder. Det giver en høj kompleksitet, som afspejler kommunernes aktuelle udfordringer i forhold til klimaændringerne.

I projektet er der to spor – et forskningsspor og et praksisspor. LAVA vil foregå som aktionsforskning i et tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Aarhus Kommune, sammen med deres forsyningsselskab Aarhus Vand, besidder en høj grad af specialistviden inden for forskellige fagområder i klimatilpasning og byudvikling, mens forskningssporet repræsenterer det uvildige blik udefra.

Projektet løber fra 2024 til 2027.