x

Ildsjæle skaber fællesskab og skubber på grøn dagsorden

Pressemeddelelse 23. maj 2024

Lokale ildsjæle fordelt over hele landet får nu 15 mio. kr. i støtte til at realisere i alt 17 projekter som del af Realdanias Underværker-kampagne. Projekterne støtter fysiske rammer om lokale fællesskaber. Flere af projekterne har desuden fokus på den grønne dagsorden ved at genbruge og gentænke tomme bygninger og steder.

I Taulov bliver stationsbygningen nyt forsamlingshus. I Odense genbruges betonelementer til en ny skaterpark på havnen. Og i Kirke Hyllinge bliver den gamle landsbyskole bygget om til cafe og landhandel med lokale, økologiske varer. Det er blot tre af de i alt 17 kreative projekter, som nu får støtte fra den filantropiske forening Realdania til at gøre ildsjælenes byggedrømme til virkelighed. 

I Realdania-kampagnen Underværker arbejder lokale frivillige over hele landet med byggeri til og for fællesskaber. Siden 2011 har Realdania støttet i alt 349 ildsjæleprojekter over hele landet med samlet omkring 190 mio. kr. Underværkerne er både i storbyen, i de mindre byer og i landsbyerne: 

”Alle vegne er der ildsjæle, som med en ihærdig, frivillig indsats bidrager til at styrke det lokale fællesskab. Dét engagement ønsker vi at støtte, og jeg glæder mig til at se fællesskaberne folde sig ud for alvor i bygninger og byens rum,” siger Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania. 

Folkelige laboratorier for grønne tiltag

Flere af Underværkerne har på forskellige måder fokus på at genbruge og gentænke bygninger eller byggematerialer til nye funktioner. På den måde fungerer de projekter som småskala-forsøg af, hvordan man kan arbejde med klima- og ressourcebesparende tilgange i bygninger. Både nyere og historiske.

I Frederikshavn bliver f.eks. Ellinggård fra 1700-tallet til et aktivitetshus ved hjælp af traditionelle håndværksmetoder og organiske byggematerialer. Derudover inviteres unge fra Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse og kurser i bygningsbevaring til at deltage i omdannelsen af den gamle gård. 

”Ildsjælene har en evne til at eksperimentere og se muligheder før mange andre. I Underværker lader vi ildsjælene få mulighed for at afprøve, teste og undersøge i lille skala, hvordan vi kan arbejde med klima- og ressourcebesparende tilgange i byggeriet,” siger Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef i Realdania.
 
17 projekter er udvalgt til at modtage støtte fra Underværker i 2024.

De 17 projekter modtager i alt 15,1 mio. kr. i projektstøtte.

Dermed vil i alt 349 ildsjæleprojekter have modtaget støtte fra Realdanias Underværker og Byggeriets ildsjæle siden kampagnens start i 2011.

113 ansøgninger har hver fået over 500 stemmer, hvilket er kravet for at komme i betragtning til støtte fra kampagnen Underværker. De 17 projekter er udvalgt af Underværkers nye jury – her sidder:

Dennis Roan Nielsen, Tv-vært, debattør, indehaver af virksomheden TræVærk

Mille Møller Nielsen, projektleder hos Klimaalliancen Aalborg ved Aalborg Kommune, bestyrelsesleder for kulturinstitutionen HUSET, Hasserisgade

Julie Skaar, iværksætter, landdistriktsudvikler hos LAG, medejer af Motorfabrikken Marstal

Aysha Amin, kunstner, kurator, underviser, medstifter af galleri Andromeda8220, Gellerup

Johannes Vestergaard, kok, iværksætter, frivillig Lønstrup Bio

Laura Kristine Bjerre Munch, projektchef, Realdania

Om Underværker

Med Underværker støtter Realdania projekter i det byggede miljø, som er drevet af frivillige kræfter. Kampagnen bidrager både med økonomisk støtte, rådgivning og videndeling, der kan føre gode idéer ud i livet.

Ildsjæle kan søge Underværker om op til 1,2 mio. kr. i projektstøtte.
 
Fyn og øerne:
I Odense får ildsjæle støtte til at skabe et byrum med muligheder for aktivitet, leg og samvær ved at modernisere og forbedre en eksisterende skaterpark og legeplads. I projektet eksperimenteres med at genbruge  materialer og betonelementer fra den gamle skaterbane for at reducere brugen af ny, ressourcetung beton. 
Projektejer: Odense Skateboardforening
Støttebeløb: 380.000 kr.

Ved Lillebælt, Middelfart Kommune, vil Foreningen Blå Brobyggere etablere en aktivitets- og un-dervisningsbro ved Maritim Center Lillebælt. Broen skal være grundlaget for dyrkning af muslin-ger, udgangspunkt for dykning og formidling af viden om Lillebælts havmiljø til personer i alle aldre og for udendørsfællesskaber i byen.
Projektejer: Foreningen Blå Brobyggere 
Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

Nordjylland:
I Frederikshavn vil ildsjæle omdanne Ellinggård fra 1700-tallet til et aktivitetshus og base for et lokalt forankret fællesskab. Projektet formidler bygningsarven, traditionelle håndværksdyder og organiske  byggematerialer til bl.a. unge i byggefagene. Det sker gennem  samarbejder med Håndværkerakademiets restaureringsuddannelse og kurser i bygningsbevaring.
Projektejere: Arbejdsgruppen Ellinggårds Venner og det almennyttige, ikke-kommercielle selskab danmarks KULTURARV ApS 
Støttebeløb: 985.000kr.

Syd- og Sønderjylland:
I Visby Park, Tønder Kommuner, skal det lille nedslidte, men historiske parkhus Trosalta sættes i stand og gøres til et indendørs mødested med historieformidling og faciliteter til små fællesska-ber, lokale institutioner og overnattende gæster i parken.
Projektejer: Visby Lokalråd
Støttebeløb: 500.000

I Taulov, Fredericia Kommune, vil ildsjælene skabe nyt liv i den funktionstømte og historiske bygning, Taulov Station. Stationen skal danne rammen om flere typer af fællesskabsaktiviteter og blive det 'forsamlingshus', som mangler i lokalområdet.
Projektejer: Foreningen Taulov Station
Støttebeløb: 400.000

I Kolding, Kolding Kommune, vil den socioøkonomiske forening, Huset Fundament, skabe kultur, liv og aktivitet for unge i Koldings bymidte. Huset Fundament skal være et socialt anker for unge-fælleskaber og kulturmiljøet i Kolding midtby, men kræver en gennemgribende renovering. Der er tale om et eksemplarisk ungeprojekt drevet af unge, for unge. 
Projektejer: Huset Fundament
Støttebeløb: 1 mio. kr. 

Midtjylland: 
I Hou, Odder Kommune, vil ildsjæle fremtidssikre og skabe et attraktivt forsamlingshus og mø-dested i den tidligere gymnastiksal fra 1920. Huset, der kan sikre sammenhængskraften i en by i udvikling, skal energirenoveres og tilbageføres til dets oprindelige udtryk.
Projektejer: Foreningen Hou Medborgerhus
Støttebeløb 1,2 mio. kr.

Vestjylland:
På Jegindø Havn, Struer Kommune, vil ildsjæle istandsætte de to blåmalede træhuse til nutidige aktive funktioner på havnen herunder til sauna, kajakhotel og mødested. ”ÆBøe’hus” (Bødehu-set) og ”ÆGår’hus” (Garnhuset), skal indgå sammen med det allerede aktive museum i ”Æfywerhus” (Fjordhuset).
Projektejer: Foreningen Jegindø Fælleshavn
Støttebeløb: 1,2 mio. kr. 

I Ulfborg, Ringkøbing-Skjern Kommune, vil ildsjæle omdanne et tidligere høloft til et helårs for-midlingsrum og værksted for foreningsaktiviteter og fællesskaber omkring kunsthåndværk. Pro-jektet eksperimenterer med bæredygtige lokale materialer og vil isolere med eget uld. Det er samtidig et godt eksempel på omdannelse af funktionstømte kvadratmeter i landdistrikterne.
Projektejer: Lystbæk Forening
Støttebeløb: 845.000 kr.

I Serups smedje, Lemvig Kommune, vil ildsjæle skabe bedre rammer for formidlingen af smed-jearbejde og muliggøre aktiviteter for større grupper som skoleklasser m.m. Det sker ved at etab-lere en ny bygning på 100kvm, med overdækket arbejdsplads og madpakkely, aflåst depot og metalværksted samt handicaptoilet. 
Projektejer: Bestyrelsen for Serup’s Smedje
Støttebeløb: 1,1 mio. kr.

Sjælland:
I Kirke Hyllinge, Lejre Kommune, vil ildsjæle skabe en landhandel, café og fællesskab i byens gamle landsbyskole. Det bliver et fælles mødested med fokus på at afsætte økologiske varer, som dyrkes på lokale marker.
Projektejer: Gershøjforeningen 111
Støttebeløb: 1 mio. kr.

I Kirke Værløse, Furesø Kommune, vil ildsjæle undersøge mulighederne for at omdanne en tidli-gere skole til et funktionelt og moderne forsamlings- og fælleshus, der samler Kirke Værløse-borgernes voksende antal initiativer. De får støtte til en forundersøgelse. 
Projektejer: Foreningen Den Gamle Skoles Venner
Støttebeløb: 250.000 kr. 

I Ålsgårde, Helsingør Kommune, vil ildsjæle bevare en historisk mølle som topografisk lande-mærke og nyt samlingssted. Den sjældne bygningskonstruktion skal danne ramme om en række lokalt forankrede foreningsaktiviteter.
Projektejer:  Foreningen Nordskov Mølles Venner
Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

I Bregninge, Kalundborg Kommune, skal der laves en hub for vandsport, friluftsliv og natur med afsæt i et øget antal surf- og wakeboard-brugere i området. De midlertidige containerfaciliteter skal løftes til et permanent mødested for lokale, bl.a. via en ny badebro, nyt udeareal med om-klædning og en flydende digesvalekoloni.
Projektejer: Kulturforeningen AMFI-Vestsjælland 
1,2 mio. kr.

På Østerbro, Københavns Kommune, skal BK Skjolds klubhus åbnes og løftes, så det bliver et samlingspunkt og medborgerhus med cafe og taghave for både de nuværende mere end 3.500 medlemmer samt lokalområdet på Østerbro. 
Projektejer: BK Skjold
Støttebeløb: 1 mio.kr.

I Værløse, Furesø Kommune, vil ildsjæle opføre en innovativ, miljø- og klimavenlig aktivitetsbyg-ning kaldet ’Laden’ i kanten af Hareskoven, centralt i Hareskovby og tæt på en S-togsstation. Laden skal styrke fællesskabet blandt byens familier, foreninger og institutioner og samtidig give nye grupper mulighed for at samles og gå på
opdagelse i skoven med større viden og relevant udstyr. 
Projektejer: Foreningen Udhusets Venner
Støttebeløb: 1,2 mio. kr.

Bornholm:
I Sandvig-Allinge står ildsjæle bag et klimaprojekt i cirkusbygningen på Nygade 2. Bygningens fysiske rammer ændres for at sænke ressourceforbruget til opvarmning af bygningen – alt sam-men for at skabe gode rammer for lokalsamfundet og bornholmske udøvende scenekunstnere som alternativ til de gængse idrætsforeninger. 
Projektejer: Foreningen Cirkusbygningen i Sandvig
Støttebeløb: 450.000 kr.

Du kan læse mere om Underværker, møde juryen og gå på opdagelse i de mange gode projekt-ansøgninger, viden og værktøjer på undervaerker.dk.