x

Ny undersøgelse kortlægger forskning om bolig og livskvalitet

Nyhed 18. juni 2024

En ny undersøgelse viser, at der findes mange forskere, som bidrager til udvikling af viden om bolig og livskvalitet i Danmark. Men der er ingen etablerede forskningsmiljøer, som beskæftiger sig særskilt med relationen mellem de to emner.

Boligen er vigtig for vores livskvalitet. Det er her, at langt de fleste danskere opholder sig, når de ikke er på arbejde. Derfor er det også et sted, der spiller en væsentlig rolle i vores tilværelse. 

Realdanias overordnede formål er at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. For at arbejde strategisk med det mål er det afgørende at forstå, hvad livskvalitet i relation til boligen indebærer, hvordan det undersøges, forstås og måles.  

Som led i Realdanias arbejde med arkitektur og livskvalitet har VIVVE gennemført undersøgelsen ’Bolig og livskvalitet’ for Realdania. Den bidrager med viden om, hvordan forskere i Danmark arbejder med bolig og livskvalitet inden for en lang række forskellige forskningsfelter. 

Selv om der er mange relevante forskere, der bidrager til udvikling af viden om bolig og livskvalitet, så eksisterer der ingen etablerede forskningsmiljøer, der eksplicit har boligen og livskvalitet som omdrejningspunkt i Danmark. Det er et par af de resultater, som undersøgelsen kommer frem til.  

Forskerne, der beskæftiger sig med området, arbejder med forskellige metoder og begreber, og der eksisterer en mangfoldighed af forskningsbidrag med relevans for bolig og livskvalitet. 

Forskernes respektive arbejde kan give nogle gode blik på boligen og livskvalitet, og undersøgelsen identificerer fire overordnede tematikker, som anvendes af forskerne i feltet:  

  1. Bolig og livskvalitet er historisk formede fænomener 
  2. Bolig og livskvalitet skal forstås i kontekst 
  3. Bolig og livskvalitet vedrører (også) sociale og økonomiske dimensioner 
  4. Bolig og livskvalitet handler (også) om indeklima og sundhed. 

Undersøgelsen fungerer som input til Realdanias pågående strategiarbejde og er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, til og for Realdania.

Læs undersøgelsen: Bolig og livskvalitet – En undersøgelse af forskningsaktører i Danmark