x

Nyt værktøj hjælper kommunerne med at se CO2-udledninger, før de beslutter at bygge nyt

Nyhed 21. juni 2024

Er det mest klimabelastende at bygge en skole på tre etager i beton eller to etager i træ? Et nyt værktøj kan hjælpe ejendomschefer og politikere med at få indsigt i, hvilke materialevalg, der har den største og mest langsigtede klimaeffekt i byggeriets levetid.

KL, Transition og fem kommuner har med støtte fra Realdania udviklet et værktøj, der på en let og tilgængelig måde giver kommunerne mulighed for at vurdere CO2-effekten ved nybyggeri og anlæg. De fem kommuner er Roskilde, Hjørring, Skanderborg, Favrskov og Aalborg.  

Værktøjet, der kan hjælpe med valide og helt tidlige beregninger af en bygnings CO2-aftryk, er let at tage i brug og kan dermed bidrage til planlægningsprocessen, der bl.a. skal løfte de nye krav til bæredygtighed. Det har været et mål fra starten, at værktøjet kan lave en omtrentlig beregning på 5 minutter. Samtidigt er værktøjet ”open source”, der kan bruges af alle. Det kan give forvaltningerne indsigt og viden til at kunne efterspørge andre materialer eller løsninger, som er mere bæredygtige over tid.

”Hjørring Kommune står foran at sætte værktøjet i brug i Anlæg og Bygherrerådgivning. Vi glæder os til at bruge CO2-værktøjet i vores daglige virke og håber, det kan hjælpe os i de tidlige beslutningsprocesser til at minimere klimabelastningen af vores bygge- og anlægsprojekter", siger Susanne Smed, Hjørring Kommune.

Værktøjet viser desuden, hvor store dele af bygningens indlejrede CO2, der kan nyttiggøres ved endt levetid, og hvor meget, der er biogene materialer. Derudover viser værktøjet, om bygningen har mulighed for at overholde både nuværende og kommende grænseværdierne for CO2-udledning. 

Projektet har været i gang siden 2022, og er netop afsluttet med er færdigt værktøj, som er tilgængeligt for alle på KL’s hjemmeside.

Find C02-scenarieværktøj til nybyggeri her