x

Tillykke med Danmarks Grønne Arealfond – et resultat, vi skal lære af

Nyhed 27. juni 2024

Nytænkning i et bredt partnerskab for at sikre bæredygtig anvendelse af landbrugs- og naturarealer og konkrete forslag til en egentlig jordreform – det var drømmen, da Realdania for 10 år siden afprøvede en ny arbejdsform og satte gang i initiativet ’Collective impact - Fremtidens bæredygtige landskaber’. Det brede samarbejde bidrog med et vigtigt fundament for Landbrugsaftalens nye arealfond. Eksemplet viser, at vi kan tackle de komplekse samfundsmæssige problemer – men det kræver noget nyt af alle.

Klimakrise. Velfærdsstaten under pres. Ensomhed. Trivselskrise. Alle problemstillinger, som er ekstremt komplekse, og som ikke kan løses af en part. Det er meget svært som samfund at tackle disse problemer, og vi ved godt, at vi som samfundsaktører skal gå helt nye samarbejdsveje for at lykkes. Og vi ved, at det haster.

Det talte man om allerede for ti år siden i den filantropiske verden – og derfor søgte vi i Realdania inspiration fra udlandet til, hvordan vi som filantropisk aktør kunne spille nye roller i at løse de komplekse problemer. I 2014 afprøvede vi derfor – med inspiration fra de store fonde i USA – en ny filantropisk måde at arbejde på: Collective impact, og vi etablerede bl.a. collective impact-gruppen: ’Fremtidens bæredygtige landskaber’, hvor alle relevante parter rundt om problemstillingen gik i gang med at arbejde tæt sammen for at udvikle ny viden, udtænke og afprøve løsningsmodeller for, hvordan landbrugs- og naturarealer kan anvendes på nye måder som et centralt redskab i den grønne omstilling. Omdrejningspunktet var, hvordan nationale mål for klima, natur og miljø kunne opfyldes samtidig med, at der blev skabt fordele for og involvering af vores lokale samfund – herunder landmændene. Jordfordeling kom hurtigt på bordet – og dermed visionen om en jordreform med afsæt i at tænke multifunktionel anvendelse af vores arealer.

En vigtig læring i den måde at arbejde på er, at vi som filantropisk aktør bidrog til processen ved at finansiere et lille, fagligt stærkt sekretariat og budget til analyser, studieture og pilotprojekter og udgjorde det konkrete mødested for parterne – ifølge dem en ’neutral grund’. Det blev et rum for nytænkning og hvor tillid til nye måder at samarbejde og tænke løsninger på kunne vokse. Også blandt parter, der ofte i det offentlige rum, er meget uenige om både udfordringer, og hvilke løsninger, der skal anvendes.

Og her ligger én af de vigtige læringer: Den otte år lange samarbejdsproces er eksemplet på nye måder at arbejde sammen på – på tværs af sektorer og i dette tilfælde også i samspil med filantropiske aktører.

Collective impact-gruppen ’Fremtidens bæredygtige landskaber’ – bestående af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, KL, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes Fællesråd, Bæredygtigt Landbrug, DGI, Økologisk Landsforening, DANVA og Green Power Denmark – afleverede resultatet af deres arbejde i 2022. Der var enighed om at fundamentet stod stærkt. Derfra måtte parterne selv drive arbejdet ind i de forskellige politiske forhandlingsrum, hvor den viden der her var skabt, bedst kunne bringes i spil.

Det er nu sket på den mest markante vis med Landbrugsaftalen, hvor det er utroligt glædeligt at se, hvordan Danmarks Grønne Arealfond nu bærer det store forarbejde fra collective impact-gruppen videre til reel, bæredygtig forandring af Danmarks arealer

”Vi faciliterede arbejdsmetoden og leverede rammerne i form af et stærkt sekretariat og midler til afprøvning af modellen i fire områder i Danmark, men det var de 16 repræsentanter og formanden for Collective impact-gruppen, der leverede resultaterne, arbejdet og bragte både viden og vilje til bordet – og fik slebet alle kanterne af, så de sammen kunne præsentere en helt konkret model for helhedsorienteret jorddeling. Imponerende. Tak for det.”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania og fortsætter, ”Stort tillykke til alle parter og ikke mindst danskerne. I Realdania benytter vi den helt unikke og vigtige erfaring med arbejdet med ’Fremtidens bæredygtige landskaber’ til en fortsat tro på og engagement i at bidrage til løsninger på samtidens allersværeste problemstillinger.”