x

Forskning i genbrugstræ støttes med 5 mio. kr.

Nyhed 2. juli 2024

Et nyt forskningsprojekt, der fokuserer på genbrug af træ i byggeindustrien, har modtaget en bevilling på 5 mio. kr. fra den filantropiske forening Realdania.

Projektet ledes af Isak Worre Foged fra Det Kongelige Akademi og Dario Parigi fra Aalborg Universitet og omfatter et bredt samarbejde mellem akademiske institutioner, arkitektur- og designfirmaer, ingeniørfirmaer, producenter og skovbrug. Målet er at fremme bæredygtige træløsninger gennem hele værdikæden.

Genbrugstræ som potentiale i industrien

Projektet har som hovedformål at øge anvendelsen af genbrugstræ i byggebranchen, samtidig med at det sigter mod at minimere skovrydning og bevare biodiversiteten. Projektet fokuserer på at udvikle ikke-destruktive metoder til styrkeklassificering af genbrugstræ, anvende hurtigt voksende træarter, udvikle præfabrikerede byggemoduler lavet af klassificeret genbrugstræ og skabe hybridstrukturer, der kombinerer hurtigt voksende træarter og genbrugskomponenter. 

"Vi forfølger ideen og udviklingen af nye hybride træstrukturer baseret på højdensitets genbrugstræ og lavdensitets hurtigt voksende nyt træ," siger Isak Worre Foged, Professor MSO ved Det Kongelige Akademi. "Dette sigter mod markant at forbedre udnyttelsen af biogene ressourcer og skabe nye designmuligheder for arkitekter og designere, der transformerer det byggede miljø." 
Denne tilgang bygger på Isak Worre Fogeds tidligere forskning og udvikling af hybride træstrukturer til stole, bådstrukturer og bygninger.

Kendskab til træets styrke banner vej for nye løsninger

Dario Parigi, lektor ved Aalborg Universitet, understreger vigtigheden af styrkeklassificering af genbrugstræ:

"Styrkeklassificering af træ er et afgørende aspekt af dette projekt, da det åbner helt nye muligheder i byggebranchen. Ved at udvikle ikke-destruktive metoder til vurdering af styrken af genbrugstræ kan vi sikre pålideligheden og sikkerheden af disse materialer i strukturelle applikationer."

"Dette forbedrer ikke kun bæredygtigheden af vores byggemetoder ved at maksimere brugen af eksisterende ressourcer, men baner også vejen for innovative designløsninger, der tidligere var uopnåelige. Gennem dette projekt sigter vi mod at sætte nye standarder i branchen og demonstrere det store potentiale af genbrugstræ i skabelsen af et mere bæredygtigt bygget miljø," tilføjer Parigi.

Samarbejdspartnere i projektet: Lendager Architects, Holst Engineering, JJ Genbrug, Møllers Savværk, Vandkunsten, Taasinge Elementer, Enemærke & Petersen og Roldskov.