x

Arkitekter vil lære verden at gå på vandet

Pressemeddelelse 12. marts 2014

Til fremtidens fortove og byrum udvikles der nu en nytænkende klimaflise, som både kan håndtere effekterne af klimaforandringerne og skabe nye oplevelser i byen. Realdania kampagnen Klimaspring har besluttet at støtte udviklingsprojektet med 4,5 millioner kroner.

Klimaflisen er udtænkt af det københavnske arkitektkontor TREDJE NATUR og lægger sig i spidsen af en ny type innovative klimatilpasningsløsninger, som er målrettet de tætte byer. Løsningen udnytter klimaudfordringerne positivt som drivkraft i udviklingen af mere robuste, oplevelsesrige og bæredygtige byer. Siden 2012 har Klimaflisen gennemgået et innovationsforløb hvor produkt, marked og salgskanaler er blevet gransket. Realdania kampagnen Klimaspring støtter nu et treårigt produktudviklingsforløb med en samlet projektramme på 8 mio. kr.

Konkret er løsningen et modulært ’plug & play’ system, der sammenkobler adskilte funktioner på byens under- og overside. Klimaflisen består af et nytænkende underjordisk vandhåndteringssystem (PLUG), der kobles direkte med legende rekreative elementer i byrummet (PLAY). I fremtiden vil fortovet derfor kunne opsamle og håndtere vand, samtidigt med at det eksempelvis bidrager til begrønning af byen, et bedre mikroklima, mere ophold, bevægelse og leg samt bedre tilgængelighed og skiltning. I første omgang er projektet orienteret mod byens fortove og byrum.

Tværgående kompetencer skal skabe innovation
Arkitektkontor TREDJE NATUR arbejder målrettet med at skabe bymæssig merværdi igennem regnvandshåndtering og er kendt for visionære projekter som bl.a. Klimakvarteret på Østerbro og Indre By Skybrudsplan. Kontoret vil stå i spidsen af et kompetent udviklingsteam. ACO Nordic er global markedsleder indenfor afvanding og salg af løsninger til vandhåndtering. Wewers producerer den legendariske Københavnerflise og er specialiserede indenfor betonproduktion. Teknologisk Institut bidrager med viden om materialer og moderne produktionsmetoder samt dokumentation af nye løsninger. Kollision tilfører projektet specialiseret viden om interaktive og kommunikative byrum. Orbicon er specialiseret i implementering af vandhåndteringsløsningerne.

Globalt potentiale
De Københavnske fortove udgør mere end 700 kilometer og dermed flere millioner kvadratmeter. Selv den mindste og tætteste by har fortove. Potentialet i Danmark og internationalt er derfor omfattende. Eksempelvis findes der over 20.000 kilometer fortov i New York City, hvor vandhåndtering og byudvikling også er en politisk prioritet. De mange kilometer fortov rummer et stort potentiale for både at håndtere regnvandet og skabe merværdi i byen.

Senere års omfattende omlægning af fjernvarmens forsyningsnet har medført langvarige opgravninger til stor gene, og beboerne får ingen synlig eller ny funktionalitet til retur. Klimaflisen vil kunne lægges i samme arbejdsgang, som rørudskiftninger eller genopretning alligevel ville medføre. Samtidig udvides byens fortove i de tætte bydele for at skabe plads til både klimatilpasning og byliv. Alene i København forventes udgifterne over de næste 20 år at løbe op i 3.8 mia. kr. til klimatilpasning og 700 mio. kr. til genopretning af fortove. Klimaflisesystemet har den særlige styrke, at selv kortere strækninger kan anlægges med fuld effekt, og udrulning kan finde sted efter behov.

KLIMASPRING
Klimaspring er en Realdania kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer og sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Der ydes faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der løber fra 2013-2017. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.

Læs mere om Tredje Natur