x

Forprojekt for højvandssikring i Kerteminde

Pressemeddelelse 3. marts 2015

Kerteminde er blandt de danske havnebyer, som de seneste år har oplevet store ødelæggelser på ejendomme og arealer som følge af storme og havvandsstigninger. Nu igangsætter kommunen et forprojekt, der skal afprøve modeller for højvandssikring. Projektet er støttet af Realdania.

Kerteminde Sluselaug har igennem længere tid arbejdet på forskellige modeller for højvandssikring og har udarbejdet en skitse til en prototype for en sluse.

Med støtte fra Realdania har Kerteminde Kommune og Sluselauget nu igangsat et forprojekt, der skal undersøge den tekniske og økonomiske bæredygtighed af en sluse ved havneindløbet og kystsikring mod byens sydlige og nordlige del. Viser forprojektet positive resultater vil det kunne danne grundlag for at arbejde videre med en egentlig realisering af slusen. 

”Højvandssikring af de danske kyster er en væsentlig udfordring, hvor vi de kommende år skal søge erfaringer for at finde gode, bæredygtige løsninger. Vi ser initiativet i Kerteminde som en mulighed for at afprøve løsninger, som muligvis også kan anvendes andre steder i landet, hvor vilkårene er sammenlignelige, siger Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania.

Borgmester Hans Luunbjerg er meget taknemmelig for støtten fra Realdania. ”Ikke alene får vi økonomisk støtte, men vi får også en faglig sparring, som gør det muligt at arbejde videre med et af de prioriterede områder i Klimatilpasningsplanen, som netop er at undersøge muligheden af virkningen af en sluse i inderhavnen,” slutter borgmesteren.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Kerteminde Kommune.