x

Mere vand i byerne - hvem har ansvaret?

Pressemeddelelse 4. juni 2015

Realdania sætter skub i debatten om kommunerne, klimatilpasning og byudvikling på Folkemødet. Det er dyrt at klimasikre, men også en unik mulighed for at nytænke byrum og byliv. Men hvem har ansvaret, og hvem skal betale?

Regeringen kom i 2012 med et udspil om klimaudfordringerne. Omdrejningspunktet i udspillet var: ”Klimatilpasning er først og fremmest forankret lokalt hos de kommunale myndigheder og hos borgerne”.

 

Men er det rimeligt at overlade det til de enkelte kommuner at lave løsninger? Skal der ikke ske en overordnet koordinering? Og hvordan kan man fra central side sikre, at kommunerne udtænker løsninger på klimaudfordringerne, som tjener et bredere formål end blot at lede vandet væk.

 

 

 

Panelet ser ud som følger:

 

  • Jørn Pedersen (V), formand for KL’s Teknik og Miljøudvalg og borgmester i Kolding

  • Joy Mogensen (S), borgmester, Roskilde Kommune

  • Allan Malskær, formand, Parcelhusejernes Landsforening

  • Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring og Pension

  • Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

 

Alle er velkomne!