x

3 teams går videre i KlimaByens arkitektkonkurrence

Pressemeddelelse 13. november 2014

Første fase af KlimaByens arkitektkonkurrence er nu afsluttet, og dommerkomitéen har udvalgt 3 teams, som går videre i konkurrencen om at være med til at skabe Danmarks smukkeste klimatilpasning i Middelfart.

I foråret igangsatte partnerskabet bag KlimaByen - Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania - en arkitektkonkurrence, som skal føre til ambitiøse og visionære bud på, hvordan der kan skabes merværdi af investeringen i klimatilpasning.

3 stærke bud på, hvordan vi udvikler byen gennem klimatilpasning

Efter konkurrencens første fase har dommerkomitéen vurderet, at særligt 3 forslag rummer de elementer, der skal arbejdes videre med i konkurrencens anden fase for at indfri ambitionen om at gøre KlimaByen til et stærkt nationalt og internationalt eksempelprojekt på, hvordan klimatilpasning kan bruges som løftestang for byudvikling.

De vindende teams (nævnt i vilkårlig rækkefølge) af konkurrencens første fase er:   

  • Gottlieb Paludan Architects A/S (hovedrådgiver) med SNE Architects ApS, 2+1 Idébureau og Via Trafik (underrådgivere), Jan Luxhøj Støvring og Anna Aslaug Lund (konsulenter)
  • TREDJE NATUR (hovedrådgiver) med entasis (underrådgiver) og Grontmij (konsulent)
  • GHB Landskabsarkitekter A/S (hovedrådgiver) med Adept (underrådgiver), Atkins, 2+1 Idébureau og Kjell Nilsson (konsulenter)

Konkurrenceforslag af høj kvalitet
Konkurrencens fagdommere, Marianne Levinsen og Lars Bendrup, er imponerede over forslagenes kvalitet:

”Vi har bedømt 5 meget forskellige og kompetente forslag, der hver især er spændende og ambitiøse bud på, hvordan partnerskabets ønske om byudvikling gennem klimatilpasning kan omsættes til stærke koncepter med fokus på økonomisk, miljømæssig og social/rekreativ merværdi. De 3 udvalgte forslag rummer nytænkende perspektiver på koblingen mellem regnvandshåndtering og byudvikling, og vi er imponerede over den store spændvidde i forslagenes idéer til, hvordan den fysiske forandring kan kædes sammen med sociale, organisatoriske og kommunikative indsatser.”

Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania, er godt tilfreds med resultatet af konkurrencens første fase:
”Det er en meget stor investering, partnerskabet foretager i KlimaByen i Middelfart, og derfor har vi meget høje forventninger til de konkurrerende. Deres forslag skal vise vejen for, hvordan klimatilpasning kan blive en væsentlig drivkraft for - og en vigtig finansieringskilde til - fremtidens byudvikling. Vores forventninger til konkurrencens første fase er helt klart blevet indfriet, og vi ser frem til at se, hvordan de 3 vindende teams vil arbejde videre i konkurrencens anden fase med at konkretisere de stærke konceptuelle bud på løsninger, de har leveret.”

Også borgmester i Middelfart Steen Dahlstrøm, er begejstret for de 3 forslag, der går videre i konkurrencen:
”Det har været vigtigt for os, at de udvalgte forslag ligger godt i tråd med Middelfarts identitet, men samtidig peger på nye veje i forhold til at få borgerne med om bord. Det vindende forslag skal være et stærkt fysisk greb, som passer til Middelfart, som er klart kommunikeret, og som borgerne kan holde af.”

Direktør for Middelfart Spildevand A/S, Allan Bruus, glæder sig over resultatet af konkurrencens første fase:
”Vi er som forsyning ansvarlig for store dele af byens vandhåndtering. Det er for os en stor glæde og inspiration at se, hvordan de udvalgte forslag kan bidrage til en udvidelse af den palette af løsninger, som vi kan tage i brug, når vi skal skabe fremtidens klimarobuste byer. Og det vel at mærke løsninger som skaber en merværdi, som rækker langt ud over hvad vi tidligere har set – vi udvikler en smukkere og bedre by”.

Processen fremadrettet
Efter offentliggørelsen den 12. november vil forslagene være at finde på KlimaByens hjemmeside og de vil være udstillet på KulturØen i Middelfart. Frem til den 23. november har borgere og andre interesserede mulighed for at indlevere kommentarer til forslagene.

Kommentarerne tages med, når de 3 udvalgte teams skal videreudvikle deres forslag i konkurrencens anden fase, som forløber frem til 26. marts 2015. Her annonceres den endelige vinder af konkurrencen, som skal arbejde videre med realiseringen af projektet sammen med partnerskabet og KlimaByens tekniske rådgiver Orbicon. Realiseringsfasen forventes at strække sig frem til udgangen af 2017.